RADA RODZICÓW

Zarząd Rady Rodziców

  1. Pikron Karolina - przewodnicząca
  2. Karczewska Ewa- zastępca przewodniczącego
  3. Curocka Violetta  - skarbnik
  4. Grot Andrzej -  skarvnik

Komisja rewizyjna

  1. Brylowska Żaneta
  2. Menzel Wiesława
  3. Jarzębińska Justyna

 Konto:

Bank Spódzielczy Tczew o/Żukowo

60834510290200027320000001