Zebranie rodziców

2012-03-23 13:17:00

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

3.09.2018

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych

10.09.2018

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych

02.10.2018

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

26.09.2018

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych LO

4.10.2018

Dzień Edukacji Narodowej – uroczystość szkolna

12.10.2018

Konsultacje dla rodziców – dyżur wychowawców i nauczycieli

09.10.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 roku

02.11.2018

Wywiadówka śródsemestralna, spotkanie rodziców z pedagogiem

13.11.2018

Konsultacje dla rodziców – dyżur wychowawców i nauczycieli

11.12.2018

Termin wystawienia ocen semestralnych

21.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

22.12.2018-1.01.2019

Matury próbne

02-04.01.2019

Wywiadówka semestralna

8.01.2019

Ferie zimowe

11.02 – 24.02.2019

Wywiadówka śródsemestralna

19.03.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04 – 23.04.2019

Termin poinformowania uczniów i rodziców klas maturalnych o proponowanych ocenach rocznych

05.04.2019

Termin wystawienia ocen rocznych w klasach maturalnych

19.04.2019

Konsultacje dla rodziców – dyżur wychowawców i nauczycieli

24.04.2019

Zakończenie zajęć dla klas maturalnych

26.04.2019

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 roku

29-30.04.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 roku

8.05.2019

Konsultacje dla rodziców – dyżur wychowawców i nauczycieli

21.05.2019

Termin poinformowania uczniów i rodziców o proponowanych ocenach rocznych

31.05.2019

Termin wystawienia ocen rocznych

14.06.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 roku

19.06.2019

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2019