Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem pracy zdalnej wraz z załącznikami 

Komunikat z dnia 23.10.2020 roku

 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną.
Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

 

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

 

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Komunikat na stronie MEN  

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Komunikat

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

Zgodnie z komunikatem MEN  i rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną realizują zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Dla uporządkowania sytuacji wewnątrzszkolnej został wdrożony Regulamin pracy zdalnej obowiązujący w ZSZiO w Żukowie. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz załącznikami.

Zajęcia szkolne prowadzone są w formie kształcenia na odległość, zgodnie z  aktualnym planem lekcji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Moodle oraz Google Meet. 

Bardzo prosimy Rodziców i Uczniów o systematyczne sprawdzanie poczty na e-dzienniku.

 

Wszystkim życzymy dużo optymizmu, zdrowia i spokoju!

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Oświadczenie do ubezpieczenia COMPENSA

 

Uczniowie, którzy opłacili ubezpieczenie na rok szkolny 2020/2021 w firmie Compensa, zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu szkoły lub przesłania (skanu lub zdjęcia) na adres mailowy zsziozukowo@wp.pl podpisanego przez rodziców lub pełnoletnich uczniów poniższego OŚWIADCZENIA do dnia 22.10.2020.

 

Plik do pobrania - Oświadczenie

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Komunikat

 

Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 roku informujemy, że w przypadku braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglość przez ucznia w miejscu zamieszkania, szkoła zapewnia uczniom sprzęt do realzację zajęć na terenie szkoły.

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w ŻukowiePartnerzy


© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap