REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021        ZSZiO zaprasza!        ZAWÓD  =  PRACA        To się opłaca!        Już od 15 czerwca 2020 roku zapraszamy do logowania się na platformę Nabór Pomorze http://nabor-pomorze.edu.com.pl/

Matura 2020 - informacje szczegółowe o przebiegu egzaminu

 

Drodzy Maturzyści,

 

W poniedziałek rozpoczynają się egzaminy maturalne. Szkoła jest już w pełni przygotowana na przyjęcie Was.

Dla sprawnego przeprowadzenia egzaminu, bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej prezentacją oraz listami zdających i stosowanie się do omówionych procedur.

Na listach zdających znajduje się informacja, o której godzinie zgłaszacie się do szkoły.

Życzymy Wam jasnego i otwartego umysłu, spokojnego i rzeczowego odczytania poleceń w arkuszu, kreatywnego wykorzystania wiedzy i umiejętności, które nabyliście w trakcie nauki w szkole, a także wiary w siebie, opanowania stresu i ... szczęścia - słowem POWODZENIA podczas egzaminów maturalnych!

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

 

Listy zdających - zobacz tutaj

Prezentacja - egzamin maturalny 2020 - zobacz tutaj

Informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego

 

Drodzy Maturzyści!

 

Już w poniedziałek 8 czerwca 2020 roku rozpoczniecie pisemne egzaminy maturalne. Egzaminy zostaną przeprowadzone z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które mają zapewnić Wam i nauczycielom bezpieczne warunki. 

W związku z powyższym, proszę o dokładne zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminu maturalnego w ZSZiO w Żukowieu i bezwzględne ich stosowanie.

Powodzenia na maturze! 

49. konkurs „Rodnô Mòwa”

 

Zapraszamy uczniów ZSZiO oraz rodziców do udziału w 49. konkursie „Rodnô Mòwa”
Więcej informacji na stronie http://kartuskiecentrum.kultury.pl/konkurs-rodno-mowanowe-…/

 

Informacja dla uczniów uczestniczących w konsultacjach na terenie szkoły

 

Konsultacje dla uczniów na terenie szkoły - warunki bezpieczeństwa:

 1. Należy zachować 4 m2 na osobę w sali, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
 2. W grupie może przebywać maksymalnie 12 uczniów przy zachowaniu wytycznych z pkt. 1. 
 3. Pożyczanie przyborów szkolnych i podręczników między uczniami jest niedozwolone.
 4. Sala lekcyjna powinna być wietrzona co godzinę.
 5. Okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają w swoich szafkach.

 

Informacja dla uczniów uczestniczących w konsultacjach na terenie szkoły:

 1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielem.
 2. Zgłaszaj się na konsultacje poprzez kontakt mailowy z nauczycielem.
 3. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 5. Pamiętaj o przyniesieniu do szkoły własnego zestawu podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 6. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 7. Po wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 8. Okrycie wierzchnie pozostaw w swojej szafce szkolnej. 
 9. Przemieszczając się po terenie szkoły zawsze noś maseczkę. Dopuszcza się zdjęcie maseczki tylko w sali lekcyjnej, gdy wszyscy uczniowie i nauczyciel siedzą na swoich miejscach i np. czytają, wykonują zadania itp., ale już w sytuacji pracy przy tablicy, podjścia nauczyciela do ławki ucznia itp. należy ubrać maseczkę.
 10. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 12. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 13. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.
 14. Noszenie munduru nie jest obowiązkowe.

 Partnerzy


© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap