668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

Komunikat

UWAGA!

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że z powodu zakażeń wirusem COVID-19, które wystąpiły na terenie szkoły, od 12 do 23 października 2020 roku szkoła przechodzi na zdalny tryb nauczania.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących objęci są dozorem epidemiologicznym, co oznacza konieczność monitorowania stanu zdrowia poprzez pomiary temperatury 2 razy dziennie, a także ograniczenie spotkań, w miarę możliwości pozostanie w domu i przejście na naukę zdalną. 

 

Nauczanie zdalne realizowane będzie przez platformę Moodle i aplikację Google Meet.

Szczegółowe informacje na temat realizacji zajęć zdalnych zostaną przekazane przez wychowawców i nauczycieli przedmiotów przez e-dziennik.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem nauczania zdalnego oraz załącznikami.

Ewentualne problemy związane z platformą moodle można zgłaszać do p. wicedyrektor Anny Darul  email: moodle@zsziozukowo.plWszystkim życzymy dużo zdrowia i spokoju!

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap