668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

Komunikat

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

Zgodnie z komunikatem MEN  i rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną realizują zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Dla uporządkowania sytuacji wewnątrzszkolnej został wdrożony Regulamin pracy zdalnej obowiązujący w ZSZiO w Żukowie. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz załącznikami.

Zajęcia szkolne prowadzone są w formie kształcenia na odległość, zgodnie z  aktualnym planem lekcji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Moodle oraz Google Meet. 

Bardzo prosimy Rodziców i Uczniów o systematyczne sprawdzanie poczty na e-dzienniku.

 

Wszystkim życzymy dużo optymizmu, zdrowia i spokoju!

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap