668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

 

Od 4 do 7 maja 2021 roku w naszej szkole są dni wolne od zajęć edukacyjnych zgodnie z rozp. MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 roku.

 

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w tych dniach uczeszczają na praktyczną naukę zawodu realizowaną u pracodawców.

 

Dyrekcja 

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap