668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego

Uczniowie OPW

 

4 czerwca 2024 roku zapraszamy na obowiązkową 

PRÓBĘ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Prosimy o zgłoszenie się o godzinie 8.30 w sali 03

w celu potwierdzanie obecności kandydata i złożenia wymaganych dokumentów:

1. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych

2. zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w próbie sprawności

Kandydat udostępnienia Komisji Rekrutacyjnej do wglądu:

1. dokument potwierdzający tożsamość np. legitymacji szkolnej

2. polisę ubezpieczenia NNW

Od kandydata wymagany jest strój sportowy.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku

 Jak wygląda próba sprawności fizycznej?

 

W przypadkach wyjątkowych, gdy kandydat nie może zgłosić się na próbie sprawności fizycznej, najpoźniej w dniu próby, rodzic zobowiązany jest przedstawić komisji rekrutacyjnej usprawiedliwienie, które uprawnia do odbycia próby w terminie dodatkowym.

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap