668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec 2020

 

Gratulujemy wszystkim, którzy pozytywnie zdali obie części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2020.

 

Informujemy, że termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2020 został ustalony na dzień 31 marca 2020 r.

 

  1. Proszę pobrać deklarację - Załącznik 3 - dla uczniów i absolwentów: wersja DOCX lub wersja PDF
  2. Proszę wypełnić dokument komputerowo lub długopisem (pdf) – pismem drukowanym
  3. W przypadku pliku DOCX – wydrukować wypełniony dokument, podpisać czytelniei zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie
  4. Przesłać do szkoły pocztą elektroniczną na adres: zsziozukowo@wp.pl 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap