668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

Kursy teoretycznego dokształcania zawodowego dla Branżowej Szkoły I Stopnia

 

Uwaga!

 

Kursy teoretycznego dokształcania zawodowego dla Branżowej Szkoły I Stopnia.

 

Od dnia 27 marca 2020 r. zostanie uruchomione zdalne nauczanie  dla kursów teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w zawodach: stolarz, elektryk, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych – klasy pierwsze, które powinny się rozpocząć w terminie od 23 marca do 23 kwietnia 2020 w Zespole Szkół Technicznych
w Kartuzach.

Materiały do nauki będą sukcesywnie umieszczane na  stronie internetowej zst.kartuzy.pl pod zakładką KURSY- ZDALNE NAUCZANIE (szczegółowy sposób korzystania z zasobów po otwarciu zakładki). Partie materiału do zapoznania i opanowania przez słuchaczy będą umieszczane cyklicznie, w odstępach 5-7 dniowych.

 

Od dnia 27 marca 2020 r. zostanie również  uruchomione zdalne nauczaniedla kursów teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w zawodach: tapicer (klasa druga), tapicer (klasa trzecia) kowal (klasa pierwsza), a od 31 marca dla kursu wędliniarz ( klasa trzecia) w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie.

 

Materiały do nauki będą umieszczane na stronie http://www.pcez-bytow.pl/ pod zakładką KSZTAŁCENIE ZDALNE.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Aleksandra Ziółkowska

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap