668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 roku

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Do 24 maja 2020 roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. 

W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

 

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku - czytaj więcej

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap