668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14.05.2020

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku.

 

  1. Od 18 maja 2020 roku dopuszcza się realizację na terenie szkoły zajęć rewalidacyjnych i  zindywidualizowanych ścieżek kształcenia. Nauczyciele w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami decydują o wyborze dalszej formy pracy.
  2. Od 25 maja 2020 roku dopuszcza się możliwość organizacji na terenie szkoły konsultacji z nauczycielami dla maturzystów. Potrzebę konsultacji proszę zgłaszać do nauczycieli poszczególnych przedmiotów maturalnych.

  3. Od 1 czerwca 2020 roku dopuszcza się możliwość organizacji na terenie szkoły: 

  • konsultacji z nauczycielami dla wszystkich uczniów. np. przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, poprawianie ocen niedostatecznych za I semestr, napisania zaległego sprawdzianu, wytłumaczenia trudnych zagadnień. 
    Potrzebę konsultacji może zgłosić nauczyciel, rodzic, oraz uczeń. Rodzice i uczniowie mogą zgłaszać potrzebę konsultacji do nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów. 
    W związku z możliwością organizacji konsultacji bardzo prosimy zarówno uczniów, jak i rodziców o bieżące śledzenie wiadomości wysyłanych przez e-dziennik.

  • egzaminów klasyfikacyjnych.

 

Wszystkie spotkania na terenie szkoły będą odbywały się zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego. 

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap