668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Drodzy uczniowie i absolwenci,

 

W poniedziałek 22 czerwca rozpoczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia wg poniższego harmonogramu:

 

Etap pisemny

 

23.06.2020  godzina  10.00

 • AU.20 - sprzedawca
 • TG.07 – kucharz
 • AU.33  – technik eksploatacji portów i terminali
 • AU.22 – technik logistyk
 • AU.35 – technik ekonomista

 

23.06.2020  godzina  12.00

 • A.34 – technik eksploatacji portów i terminali
 • AU.46 – technik transportu kolejowego

Etap praktyczna:

 

22.06.2020 godzina 9.00

 • AU.46 – technik transportu kolejowego
 • AU.22 – technik logistyk
 • AU.33 – technik eksploatacji portów i terminali
 • A.44 – technik transportu kolejowego

 

22.06.2020 godzina 13.00

 • A.34 – technik eksploatacji portów i terminali
 • A.45 – technik transportu kolejowego

 

22.06.2020 godzina 16.00

 • A.30 – technik logistyk

 

25.06.2020 godzina 9.00 i 15.00

 • AU.35 technik ekonomista

 

26.06.2020 godzina 9.00

 • A.36 technik ekonomista 

 

Dla sprawnego przeprowadzenia egzaminu, bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej prezentacją, wytycznymi oraz listami zdających i stosowanie się do omówionych procedur.

Na listach zdających znajduje się informacja, o której godzinie zgłaszacie się do szkoły.

Życzymy Wam pytań nieławych, nietrudnych, ale takich, na które będziecie znali odpowiedzi.

Powodzenia!

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

 

 

Informacja dla zdających na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - czytaj więcej

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   - czytaj więcej

Lista osób przystępujących do egzaminu - etap pisemny - czytaj więcej

Lista osób przystępujących do egzaminu - etap praktyczny - czytaj więcej

 

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap