668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Wojewódzki Przegląd Musztry

Kadeci pierwszego roku Oddziału Przygotowania Wojskowego, mimo niewielkiego doświadczenia, adekwatnego do roku nauki z zaangażowaniem, walecznym sercem, pasją oraz dumą reprezentowali szkołę w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry w Pruszczu Gdańskim. Młodzież naszej szkoły niezmiennie startując w organizowanych przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji imprezach o charakterze konkursów i zawodów stawia czoła kolejnym wyzwaniom i podnosi kwalifikacje, co napawa nas niezmiennie dumą i nadzieja na kształcenie zaangażowanych społecznie patriotów i stanowi podstawę do krzewienia obronności wśród młodzieży. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że udział w takich imprezach jest swoistym wiatrem w żagle naszych kadetów i inspiracją dla grona pedagogicznego do dalszej pracy, co jest niezmiernie ważnym, patriotycznym aspektem naszej lokalnej Ojczyzny.

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap