668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Zajęcia terenowe w PKP Intercity i Politechnice Warszawskiej dla uczniów klasy 4 TDK

zdjęcia Warszawy

 

24 maja 2024 roku uczniowie klasy 4 TDK kształcący się w zawodzie technik transportu kolejowego, uczestniczyli w zajęciach terenowych zorganizowanych przez PKP Intercity oraz w laboratorium przygotowanym przez Politechnikę Warszawską. Grupą opiekował się Michał Jastrząbek, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

W trakcie wizyty na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów omówiona została praca stacji techniczno-postojowej, w odniesieniu do poszczególnych etapów obrządzania składów PKP Intercity. Wskazane zostały obowiązki pracowników związane z przyjęciem i przygotowaniem pociągów do drogi. Dzięki temu uczniowie zyskali pełen obraz funkcjonowania stacji postojowej. Mieli oni również wyjątkową okazję usiąść na fotelu maszynisty i poprowadzić w symulatorze lokomotywę EU44 „Husarz”. Niewątpliwą atrakcją była także lokomotywa EP05-23, znana jako „Czesio”, najstarszy, ponad 60-letni, czynny elektrowóz w parku taborowym PKP Intercity. W hali całopociągowej uczniowie zapoznali się z czynnościami wykonywanymi podczas przeglądów międzypociągowych. Mieli też możliwość zweryfikowania swojej wiedzy w zakresie budowy taboru kolejowego. Zapoznali się również z procedurami dotyczącymi przeglądów i napraw wagonów różnych poziomów utrzymania. W zabytkowej lokomotywowni szczegółowo omówiony został zakres przeglądów i napraw lokomotyw elektrycznych. Wizyta obejmowała także prezentację nowoczesnej myjni taboru kolejowego, gdzie uczniowie mogli zobaczyć, jak zaawansowane technologie są wykorzystywane do utrzymania czystości pociągów. Przewodnikiem grupy był Piotr Paluchowski Naczelnik Działu Rozwoju Szkolnictwa BZW.

Kolejnym punktem programu było laboratorium sterowania ruchem kolejowym na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Dr Piotr Gołębiowski i dr Janusz Poznański przedstawili ofertę dydaktyczną uczelni, zasady rekrutacji na studia oraz możliwości, jakie uczelnia oferuje studentom. Uczniowie mieli okazję wykorzystać swoją wiedzę zdobytą w technikum, symulując prowadzenie ruchu pociągów na makiecie kolejowej. Ta interaktywna część zajęć pozwoliła im lepiej zrozumieć, jak skomplikowanym procesem jest zarządzanie ruchem kolejowym. Podczas spotkania pracownicy Politechniki Warszawskiej omówili również perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunków związanych z transportem kolejowym, co mogło być dla uczniów cenną wskazówką przy planowaniu dalszej edukacji i kariery.

Zajęcia te były cennym doświadczeniem, pozwalającym uczniom na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy oraz lepsze zrozumienie pracy w zawodzie technika transportu kolejowego. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z nowoczesną technologią i profesjonalistami z branży, uczniowie mogli poszerzyć swoje horyzonty i zdobyć inspirację do dalszego rozwoju w wybranym kierunku zawodowym.

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap