668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Terminy praktyk dla uczniów Technikum

Terminy praktyk dla uczniów Technikum

 

01.06.2020 – 26.06.2020 – technik logistyk

01.07.2020 – 31.07.2020 – technik logistyk

15.06.2020 – 03.07.2020 – technik transportu kolejowego

06.07.2020 – 24.07.2020 – technik transportu kolejowego

01.06.2020 – 26.06.2020 – technik ekonomista

01.07.2020 – 31.07.2020 – technik ekonomista

01.08.2020 – 31.08.2020 – technik eksploatacji portów i terminali

Pracodawcy - praktyczna nauka zawodu

Lista zakładów pracy zainteresowanych przyjęceim uczniów na praktyczną naukę zawodu - zobacz tutaj

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Rekrutacja 2020/2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Drodzy uczniowie i absolwenci,

 

W poniedziałek 22 czerwca rozpoczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia wg poniższego harmonogramu:

 

Etap pisemny

 

23.06.2020  godzina  10.00

 • AU.20 - sprzedawca
 • TG.07 – kucharz
 • AU.33  – technik eksploatacji portów i terminali
 • AU.22 – technik logistyk
 • AU.35 – technik ekonomista

 

23.06.2020  godzina  12.00

 • A.34 – technik eksploatacji portów i terminali
 • AU.46 – technik transportu kolejowego

Etap praktyczna:

 

22.06.2020 godzina 9.00

 • AU.46 – technik transportu kolejowego
 • AU.22 – technik logistyk
 • AU.33 – technik eksploatacji portów i terminali
 • A.44 – technik transportu kolejowego

 

22.06.2020 godzina 13.00

 • A.34 – technik eksploatacji portów i terminali
 • A.45 – technik transportu kolejowego

 

22.06.2020 godzina 16.00

 • A.30 – technik logistyk

 

25.06.2020 godzina 9.00 i 15.00

 • AU.35 technik ekonomista

 

26.06.2020 godzina 9.00

 • A.36 technik ekonomista 

 

Dla sprawnego przeprowadzenia egzaminu, bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej prezentacją, wytycznymi oraz listami zdających i stosowanie się do omówionych procedur.

Na listach zdających znajduje się informacja, o której godzinie zgłaszacie się do szkoły.

Życzymy Wam pytań nieławych, nietrudnych, ale takich, na które będziecie znali odpowiedzi.

Powodzenia!

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

 

 

Informacja dla zdających na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - czytaj więcej

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   - czytaj więcej

Lista osób przystępujących do egzaminu - etap pisemny - czytaj więcej

Lista osób przystępujących do egzaminu - etap praktyczny - czytaj więcej

 

 

Komunikat

 

Informujemy, że w piątek 12 czerwca 2020 roku szkoła będzie nieczynna.

Zapraszamy w poniedziałek 15 czerwca 2020 roku.

 

 

Matura 2020 - informacje szczegółowe o przebiegu egzaminu

 

Drodzy Maturzyści,

 

W poniedziałek rozpoczynają się egzaminy maturalne. Szkoła jest już w pełni przygotowana na przyjęcie Was.

Dla sprawnego przeprowadzenia egzaminu, bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej prezentacją oraz listami zdających i stosowanie się do omówionych procedur.

Na listach zdających znajduje się informacja, o której godzinie zgłaszacie się do szkoły.

Życzymy Wam jasnego i otwartego umysłu, spokojnego i rzeczowego odczytania poleceń w arkuszu, kreatywnego wykorzystania wiedzy i umiejętności, które nabyliście w trakcie nauki w szkole, a także wiary w siebie, opanowania stresu i ... szczęścia - słowem POWODZENIA podczas egzaminów maturalnych!

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

 

Listy zdających - zobacz tutaj

Prezentacja - egzamin maturalny 2020 - zobacz tutaj

Informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego

 

Drodzy Maturzyści!

 

Już w poniedziałek 8 czerwca 2020 roku rozpoczniecie pisemne egzaminy maturalne. Egzaminy zostaną przeprowadzone z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które mają zapewnić Wam i nauczycielom bezpieczne warunki. 

W związku z powyższym, proszę o dokładne zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminu maturalnego w ZSZiO w Żukowieu i bezwzględne ich stosowanie.

Powodzenia na maturze! 

49. konkurs „Rodnô Mòwa”

 

Zapraszamy uczniów ZSZiO oraz rodziców do udziału w 49. konkursie „Rodnô Mòwa”
Więcej informacji na stronie http://kartuskiecentrum.kultury.pl/konkurs-rodno-mowanowe-…/

 

Informacja dla uczniów uczestniczących w konsultacjach na terenie szkoły

 

Konsultacje dla uczniów na terenie szkoły - warunki bezpieczeństwa:

 1. Należy zachować 4 m2 na osobę w sali, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
 2. W grupie może przebywać maksymalnie 12 uczniów przy zachowaniu wytycznych z pkt. 1. 
 3. Pożyczanie przyborów szkolnych i podręczników między uczniami jest niedozwolone.
 4. Sala lekcyjna powinna być wietrzona co godzinę.
 5. Okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają w swoich szafkach.

 

Informacja dla uczniów uczestniczących w konsultacjach na terenie szkoły:

 1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielem.
 2. Zgłaszaj się na konsultacje poprzez kontakt mailowy z nauczycielem.
 3. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 5. Pamiętaj o przyniesieniu do szkoły własnego zestawu podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 6. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 7. Po wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 8. Okrycie wierzchnie pozostaw w swojej szafce szkolnej. 
 9. Przemieszczając się po terenie szkoły zawsze noś maseczkę. Dopuszcza się zdjęcie maseczki tylko w sali lekcyjnej, gdy wszyscy uczniowie i nauczyciel siedzą na swoich miejscach i np. czytają, wykonują zadania itp., ale już w sytuacji pracy przy tablicy, podjścia nauczyciela do ławki ucznia itp. należy ubrać maseczkę.
 10. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 12. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 13. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.
 14. Noszenie munduru nie jest obowiązkowe.

 

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14.05.2020

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku.

 

 1. Od 18 maja 2020 roku dopuszcza się realizację na terenie szkoły zajęć rewalidacyjnych i  zindywidualizowanych ścieżek kształcenia. Nauczyciele w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami decydują o wyborze dalszej formy pracy.
 2. Od 25 maja 2020 roku dopuszcza się możliwość organizacji na terenie szkoły konsultacji z nauczycielami dla maturzystów. Potrzebę konsultacji proszę zgłaszać do nauczycieli poszczególnych przedmiotów maturalnych.

 3. Od 1 czerwca 2020 roku dopuszcza się możliwość organizacji na terenie szkoły: 

 • konsultacji z nauczycielami dla wszystkich uczniów. np. przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, poprawianie ocen niedostatecznych za I semestr, napisania zaległego sprawdzianu, wytłumaczenia trudnych zagadnień. 
  Potrzebę konsultacji może zgłosić nauczyciel, rodzic, oraz uczeń. Rodzice i uczniowie mogą zgłaszać potrzebę konsultacji do nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów. 
  W związku z możliwością organizacji konsultacji bardzo prosimy zarówno uczniów, jak i rodziców o bieżące śledzenie wiadomości wysyłanych przez e-dziennik.

 • egzaminów klasyfikacyjnych.

 

Wszystkie spotkania na terenie szkoły będą odbywały się zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego. 

 

Harmonogram pracy Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego

 

Aktualizacja godzin pracy Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

 

W podanych niżej godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego, po pozostawieniu przez Was numeru telefonu skontaktujemy się z Wami telefonicznie i pomożemy rozwiązać zaistniałą sytuację problemową.

 

 

Pedagog 

a.walentowska@zsziozukowo.pl

Pn 8.00-16.00

Wt 11.00-16.00

Śr 8.00-11.00

Czw 13.00-16.00

Pt 8.00-10.00

 

 

Psycholog

 a.kaminska@zsziozukowo.pl

Pn 8.00-13.00

Wt 8.00-11.00

Śr 10.00-16.00

Czw 8.00-12.00

Pt 12.00-16.00

 

Doradca zawodowy 

g.kowalska@zsziozukowo.pl

Wt 8.00-11.00

Śr 8.00-16.00

 

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 roku

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Do 24 maja 2020 roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. 

W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

 

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku - czytaj więcej

Świadectwa dla Abiturientów 2020

 

Drodzy Abiturieci Liceum Ogólnokształcącego i Technikum!

 

Serdecznie gratuluję  ukończenia kolejnego etapu edukacyjnego i życzę pomyślności podczas egzaminów maturalnych, powodzenia i wytrwałości w życiu prywatnym, pogody ducha nawet w najtrudniejszych sytuacjach oraz trafnych decyzji i odpowiedzialnych wyborów. 

 

W dniu 24 kwietnia 2020 roku wychowawcy klas drogą mailową przekażą Wam odpowiednio zabezpieczone pliki ze skanem świadectwa ukończenia szkoły. 

Dbając o Wasze bezpieczeństwo, oryginały świadectw będą do odbioru w okresie zdawania egzaminów maturalnych. 

Osoby, które w trybie pilnym potrzebują oryginał świadectwa, proszone są o indywidualny kontakt telefoniczny lub mailowy ze szkołą. 

 

Bardzo proszę o śledzenie komunikatów na stronie szkoły, gdzie na bieżąco będą przekazywane informacje o terminie egzaminów maturalnych.

 

Dyrektor 

Gabriela Kowalska

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych

 

Informujemy, że Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie przystąpił do ogólnopolskiego projektu "Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych". 

 

MILASZ to szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze mające na celu monitorowanie losów zawodowych młodzieży i młodych dorosłych na tle podejmowanych przez nich wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz poznanie mocnych stron edukacji zawodowej i zidentyfikowanie obszarów problemowych.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas III Branżowej Szkoły I stopnia oraz klas IV Technikum do wypełnienia ankiety na stronie http://bitly.pl/jRL3R

Kody dostępu do badania zostaną przesłane na Wasze skrzyniki e-mail.

 

Bardzo prosimy o udział w badaniu.

Więcej informacji - zobacz tutaj

Informacja dla pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe u pracodawców

 

Informacja dla pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe u pracodawców

 

 

W związku z podpisaniem Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

Dziennik Ustaw, Dz.U.2020.568, art.15f

 

Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

 

Art. 101. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

e) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.,

 

Zmiana planu lekcji od 30.03.2020

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w planie lekcji

obowiązującymi od dnia 30 marca 2020 roku. 

Plan lekcji - zobacz tutaj 

 

Zarządzenie nr 4/2020

 

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 4/2020

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 - zobacz tutaj

 

Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

 

Drodzy Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

 

Z powodu kwarantanny jaką zostały objęte szkoły w Polsce Zespół Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej zaprasza Was w sytuacjach kryzysowych oraz wymagających interwencji lub wsparcia do kontaktu przez e-dziennik lub przez maile podane poniżej.

 

Osoby, które korzystały z naszej pomocy w sposób stały również zapraszamy do kontynuowania kontaktu w celu omawiania bieżących sytuacji i porad związanych z podejmowaniem działań w Waszym życiu.

Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej jest dla Was dostępny w dotychczasowych godzinach pracy. W tych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego, po pozostawieniu przez Was numeru telefonu skontaktujemy się z Wami (właśnie telefonicznie) i pomożemy rozwiązać zaistniałą sytuację problemową.

 

Pedagog a.walentowska@zsziozukowo.pl

Pn 8.00-16.00

Wt 11.00-16.00

Śr 8.00-11.00

Czw 13.00-16.00

Pt 8.00-10.00

 

Psycholog: a.kaminska@zsziozukowo.pl

Pn 8.00-15.00

Wt 8.00-14.00

Śr 8.00-16.00

Czw 8.00-14.00

Pt 8.00-16.00

 

Doradca zawodowy m.kuberska@zsziozukowo.pl

Pn 8.00-14.00

Pt 8.00-13.00

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Zespół Psychologiczno - Pedagogiczny

Pedagog

Psycholog

Doradca zawodowy

Kursy teoretycznego dokształcania zawodowego dla Branżowej Szkoły I Stopnia

 

Uwaga!

 

Kursy teoretycznego dokształcania zawodowego dla Branżowej Szkoły I Stopnia.

 

Od dnia 27 marca 2020 r. zostanie uruchomione zdalne nauczanie  dla kursów teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w zawodach: stolarz, elektryk, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych – klasy pierwsze, które powinny się rozpocząć w terminie od 23 marca do 23 kwietnia 2020 w Zespole Szkół Technicznych
w Kartuzach.

Materiały do nauki będą sukcesywnie umieszczane na  stronie internetowej zst.kartuzy.pl pod zakładką KURSY- ZDALNE NAUCZANIE (szczegółowy sposób korzystania z zasobów po otwarciu zakładki). Partie materiału do zapoznania i opanowania przez słuchaczy będą umieszczane cyklicznie, w odstępach 5-7 dniowych.

 

Od dnia 27 marca 2020 r. zostanie również  uruchomione zdalne nauczaniedla kursów teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w zawodach: tapicer (klasa druga), tapicer (klasa trzecia) kowal (klasa pierwsza), a od 31 marca dla kursu wędliniarz ( klasa trzecia) w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie.

 

Materiały do nauki będą umieszczane na stronie http://www.pcez-bytow.pl/ pod zakładką KSZTAŁCENIE ZDALNE.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Aleksandra Ziółkowska

Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec 2020

 

Gratulujemy wszystkim, którzy pozytywnie zdali obie części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2020.

 

Informujemy, że termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2020 został ustalony na dzień 31 marca 2020 r.

 

 1. Proszę pobrać deklarację - Załącznik 3 - dla uczniów i absolwentów: wersja DOCX lub wersja PDF
 2. Proszę wypełnić dokument komputerowo lub długopisem (pdf) – pismem drukowanym
 3. W przypadku pliku DOCX – wydrukować wypełniony dokument, podpisać czytelniei zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie
 4. Przesłać do szkoły pocztą elektroniczną na adres: zsziozukowo@wp.pl 

Platforma edukacyjna dla uczniów ZSZiO w Żukowie

 

Drodzy Uczniowie,

Wszystkie założone konta na platformie moodle zostały potwierdzone przez administratora i nie powinno już być problemów z przesyłaniem e-maili przez platformę.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, nauczyciele systematycznie pracują na platformie, dla większości jest to zupełnie nowe narzędzie, też się uczą :)

 

Kilka słów, co po kolei należy zrobić.

 

Każdy uczeń zobowiązany jest do:

 

1. założenia konta na platformie https://moodle.zsziozukowo.pl/

2. sprawdzania wiadomości w dzienniku elektronicznym - każdy nauczyciel prześle Wam klucz dostępu do poszczególnych przedmiotów - klucz działa jak hasło, zatem należy je dokładnie przepisać.

3. realizacji przekazanych przez nauczyciela zadań.

 

Przypominamy o dostępności, krótkiego filmu jak obsługiwać platformę https://youtu.be/wxHTcvWDO5g

 

W przypadku problemów prosimy o kontakt drogą mailową moodle@zsziozukowo.pl

 

MEN pracuje nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady kształcenia na odległość. Po uchwaleniu rozporządzenia będziemy przekazywać dalsze informacje.

Dyrekcja ZSZiO

Platforma edukacyjna dla uczniów ZSZiO w Żukowie

 

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie,
 

 

Cytując słowa Pana Premiera – obecny czas, to nie jest czas wolny od zajęć, zmienia się tylko organizacja tych zajęć – wdrażamy w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie nauczanie na odległość przez platformę moodle, która dostępna jest na stronie internetowej http://moodle.zsziozukowo.pl/

Platforma ta nie wymaga instalowania żadnego programu lub aplikacji, potrzebny jest dostęp do internetu oraz jedno z urządzeń: komputer, telefon lub tablet.

W związku z powyższym przekazujemy kilka informacji:

 

Uczniowie są zobowiązani do:

 • bieżącego śledzenia wiadomości w dzienniku elektronicznym, stronie internetowej i szkolnym profilu facebook,
 • założenia konta na platformie http://moodle.zsziozukowo.pl/ zgodnie z instrukcją zamieszoną na stronie https://youtu.be/wxHTcvWDO5g
 • zapisania się na kursy dotyczące poszczególnych przedmiotów (nauczyciele poszczególnych przedmiotów przez dziennik elektroniczny przekażą jednorazowe klucze dostępu do poszczególnych przedmiotów)
 • systematycznego zapoznania się z zamieszczonymi materiałami przez nauczycieli oraz wykonania zamieszczonych zadań, testów itp.

 

Rodziców prosimy o dopilnowanie dzieci, by w czasie zawieszenia zajęć realizowały obowiązek szkolny przez platformę edukacyjną http://moodle.zsziozukowo.pl/

 

Życzymy wszystkim zdrowia,

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów

 

Drodzy Uczniowie,

 

Z powodu kwarantanny, jaką zostały objęte szkoły w Polsce, Zespół Psychologiczno - Pedagogiczny zaprasza Was w sytuacjach kryzysowych oraz wymagających interwencji lub wsparcia do kontaktu poprzez e-dziennik.

 

Osoby, które korzystały z naszej pomocy w sposób stały zapraszamy do kontynuowania kontaktu poprzez platformę e-dziennika, w celu omawiania bieżących sytuacji i porad związanych z podejmowaniem działań w Waszym życiu.

 

Zachęcamy również do zaglądania na szkolnego facebook’a, gdzie będziemy udostępniać artykuły związane np. z pracą z lękiem czy stresem dotyczącym ostatnich wydarzeń w kraju, a także o tematyce związanej z dążeniem do rozwoju np. poprzez skuteczne uczenie się, rozwijanie zainteresowań oraz kreatywnego wykorzystania czasu po nauce.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Zespół Psychologiczno - Pedagogiczny

Pedagog

Psycholog

Doradca zawodowy

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

Komunikat

Szanowni Państwo,

 

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, prosimy o kontaktowanie się ze szkołą pod numerem telefonu komórkowego: 668 213 866 lub pod adresem mailowym zsziozukowo@wp.pl.

 

W przypadku ubiegania się o wydanie dokumentu, np. zaświadczenia, istnieje możliwość wysłania skanu  na podany przez Państwa adres mailowy.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, dokumenty będą do odbioru nie wcześniej niż na 30 marca br.

 

Komunikat

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od poniedziałku 16.03. do odwołania szkoła będzie zamknięta dla osób z zewnątrz.

 

Administracja szkoły będzie dostępna drogą telefoniczną, mailową i pocztową.

 

Informacja dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia

 

W związku z Komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, informuję, że:

 

 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach; to znaczy, że tylko liczba dni (konkretne dni tygodnia), które zostały ustalone w każdej klasie w tygodniu jako zajęcia praktyczne organizowane u pracodawców, np. nauka zawodu u pracodawcy została ustalona na czwartek i piątek, to tylko w te dni młodociani pracownicy uczęszczają na naukę zawodu u pracodawcy.

 

Pomorski Kurator Oświaty

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 - 25 marzec 2020

 

Od 12 do 25 marca 2020 roku, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnkształcących w Żukowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie będą prowadzone. 

Nauczyciele będą przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu.

Uczniowie proszeni są o śledzenie e-dziennika Uonet+.

Dotyczy to szczególnie uczniów klas maturalnych i drugich klas Technikum.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia podczas nieobecności w szkole realizują przygotowanie zawodowe u pracodawców na dotychczasowych zasadach.

Planowane od 16 marca br. kursy zawodowe będą zawieszone.

 

Drogi Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Drogi Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Wiecej informacji na stronie Miniserstwa Edukacji Narodowej - zobacz tutaj

Komunikat

 

Zaplanowane na 20 marca br. zebranie z Rodzicami oraz Dzień Otwart Szkoły, ze względów bezpieczeństwa i obawy dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego, zostały odwołane.

 

Komunikat

 

Z uwagi na szybko zmieniającą się sytuację epidemiologiczną Decyzją Dyrekcji RCKIK w Gdańsku od 12.03.2020 do 31.03.2020 roku ODWOŁANE ZOSTAŁY WSZYSTKIE ZAPLANOWANE WYJAZDOWE AKCJE POBORU KRWI.
Osoby, chętne do oddania krwi zapraszamy do siedziby naszego Centrum w Gdańsku oraz do Oddziałów Terenowych.

W związku z powyższym zaplanowana w naszej szkole na 16 marca br. akcja poboru krwi nie odbędzie się.

 

Film instruktażowego dotyczący koronawirusa

II miejsce w finale I Konkursu Języka Angielskiego

 

W dniu 6 marca 2020 roku w siedzibie Szkoły Wyższej ATENEUM odbył się finał I Konkursu Języka Angielskiego dla szkół średnich.

Dwóch uczniów z naszej szkoły zmagało się z etapem pisemnym i ustnym konkursu. 

Wojtek Podrażka zajął II miejsce i tym samym wygrał indeks uczelni ATENEUM z opłaconymi dwoma semestrami studiów oraz voucher na FCE lub inny egzamin językowy w British Council.

Drugi uczeń Artur Mioduszewski jako finalista otrzymał kupon ze zniżką na egzamin językowy w British Council.

 

Serdecznie gratulujemy!

Nowy plan lekcji

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w planie lekcji

obowiązującymi od dnia 9 marca 2020 roku. 

Plan lekcji - zobacz tutaj 

 

Zebranie z Rodzicami

 

Serdecznie zapraszamy na zebranie z Rodzicami,

które odbędzie się w piątek 20.03.2020

o godz. 17:00 dla klas starszych i o godz. 18:00 dla klas pierwszych.

 

Przed zebraniem, w godz. 15:00-17:00, będzie możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Rekrutacja 2020/2021

 

Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych

na rok szkolny 2020/2021

 

Przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji dla wszystkich klas:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia

 

Oferta edukacyjna 

 

Liceum Ogólnokształcące

 

 • klasa wojskowa (klasa przygotowania wojskowego pod patronatem MON) 
  • kandydaci przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - próba sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 26.05.2020r.
 • przedmioty nauczane w rozszerzonej podstawie programowej to język angielski i matematyka

 

Technikum

 

 • technik ekonomista - klasa dwujęzyczna z językiem angielskim 
  • kandydaci przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego, który odbędzie się 28.05.2020r.
 • technik rachunkowości - klasa dwujęzyczna z językiem angielskim
  •  kandydaci przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego, który odbędzie się 28.05.2020r.
 • technik logistyk
 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik transportu kolejowego - klasa mundurowa
 • technik transportu drogowego

We wszystkich klasach technikum przedmioty nauczane w rozszerzonej podstawie programowej to język angielski i matematyka.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Klasy sprofilowane (przedmioty ogólnokształcące i zawodowe teoretyczne nauczane w szkole, praktyka u pracodawcy):

 • magazynier-logistyk
 • ślusarz
 • mechanik pojazdów samochodowych

Klasy wielozawodowe (przedmioty ogólnokształcące nauczane w szkole, przedmioty zawodowe teoretyczne na kursach zawodowych, praktyka u pracodawcy).

 

Nowy plan lekcji

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w planie lekcji

obowiązującymi od dnia 2 marca 2020 roku. 

Plan lekcji - zobacz tutaj 

 

Spotkanie dla maturzystów

 

W piątek 21.02.2020 uczniowie ostatnich klas Liceum i Technikum mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy, osiągnięciami i zasadami rekrutacji do Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. 

 

Szkolenie wojskowe klas drugich LO

 

20 lutego 2020 roku uczniowie klas 2LSG i 2LOT odbyli szkolenie z taktyki piechoty lekkiej. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach realizacji programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Ferie zimowe

 

 

Życzymy wszystkim uczniom miłych, bezpiecznych ferii zimowych
oraz odpoczynku po trudach ciężkiej, kilkumiesięcznej pracy.
Niech ten wspaniały czas dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń oraz wielu ciekawych przeżyć.
Odpoczywajcie, cieszcie się przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi.
Mamy nadzieję, że 27 stycznia wrócicie wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci oraz wypoczęci,
z nową energią do pracy!

 

Srebrna Tarcza PERSPEKTYW 2020

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w Rankingu Techników 2020
nasze Technikum im. Książąt Pomorskich zajęło:

 

2 miejsce w powiecie kartuskim

16 w województwie pomorskim

224 miejsce w Polsce.

 

W roku poprzednim byliśmy na 244 lokacie, a dwa lata wcześniej 295.

To ogromny sukces naszej szkoły!

Przysługuje nam tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Polonez maturzystów 2020 na kartuskim Rynku

Już po raz dwunasty maturzyści naszej szkoły w towarzystwie młodzieży z pozostałych szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu zatańczyli poloneza na rynku w Kartuzach.
Korowód poprowadzili przedstawiciele władz gminy i powiatu - burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński wraz z zastępcami Sylwią Biankowską i Wojciechem Jaworowskim, starosta powiatu Bogdan Łapa i wicestarosta Piotr Fikus oraz Jolanta Tersa, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
Taniec zakończył się modlitwą i błogosławieństwem w kościele pod wezwaniem św Kazimierza.
Od kilku lat tradycję tę celebrują jeszcze cztery powiaty. W tym samym czasie poloneza odtańczono w Poznaniu, Łowiczu, Świdnicy i Zakopanem.

Orszak Trzech Króli w Żukowie

W dniu 6 stycznia, tradycyjnie jak co roku, dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Orszaku Trzech Króli. Szczególną rolę w orszaku odegrali uczniowie klas mundurowych, którzy zabezpieczali przemarsz uczestników orszaku oraz przygotowali ostatnią stację "Brama do Nieba".

Studniówka 2020

 

"Bo coś w szaleństwach jest młodości,

wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu.

Co jest mądrzejsze od mądrości

i rozumniejsze od rozumu."

Leopold Staff

 

W dniu 4 stycznia 2020 roku w Rezydencji VIKTORIA krokiem tradycyjnego poloneza swój wielki bal studniówkowy rozpoczęli nasi maturzyści. 

Były eleganckie stroje, wspomnienia lat nauki oraz wspaniała zabawa. 

 

 

 

 

 

 

Matury próbne

 

Przypominamy, że w dniach 2-7 stycznia 2020 roku odbywać się będą matury próbne dla uczniów ostatnich klas LO i Technikum.

W tych dniach uczniowie pozostałych klas nie będą mieli lekcji - są to dni wolne od zajęć edukacyjnych 

 

Terminy egzaminów matury próbnej:

 

2.01.2020 - 9:00 - język polski, poziom podstawowy

 

3.01.2020 - 9:00 - matematyka, poziom podstawowy

 

7.01.2020 - 9:00 - język angielski i język niemiecki, poziom podstawowy

 

7.01.2020 - 12:00 - poziom rozszerzony (język polski, język angielski, matematyka, geografia, biologia, chemia, wos, historia, filozofia)

 

Uczniowie przychodzą na godzinę 8:00. Przynoszą dowód osobisty/legitymację i czarny długopis.

 

Obowiązują stroje galowe/mundury.

 

Życzenia

Bezpłatne badania mammograficzne w Żukowie

 

8 stycznia 2020 w godzinach od 9.00 do 15.00 w Żukowie będzie możliwość wykonania bezpłatnego badania mammograficznego.

 

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat (urodzone w latach 1951 - 1970), które są ubezpieczone, nie są leczone
z powodu raka piersi a także:

nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy

lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii

po upływie 12 miesięcy

 

Badania wykonywane są przez firmę LUX MED w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ
i nie wymagają skierowania lekarskiego.

 

Firma LUX Med uprzejmie prosi o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym proszę przygotować dowód osobisty.

Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

 

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie 8 stycznia 2020 w godzinach od 9.00 do 15.00

w Żukowie przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Plac Mariacki (od strony Straży Pożarnej).

 

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

Przedświąteczne lekcje po włosku!!!

 

 

Klasa 1 Technik Logistyk i Technik Eksploatacji Portów i Terminali zdobywają doświadczenie zawodowe w pięknej Italii.

Bożonarodzeniowy klimat, średniowieczny urok miasta, pyszna pizza i doborowe towarzystwo!

Czego chcieć więcej ... jutro Mediolan.

Gala Stypendystów

 

Dziewięcioro uczniów i uczennic naszej szkoły odebrało stypendia podczas specjalnej gali, która została zorganizowana w poniedziałek, 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Wręczał je m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

 

Stypendia były przyznawane za osiągnięcia sportowe oraz naukowe w dwóch kategoriach. Pierwsza to stypendia przyznawane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego". Otrzymują je finaliści i laureaci konkursów oraz olimpiad przedmiotowych, a także uczniowie z wysoką średnią ocen i uzdolnieniami z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. W tej kategorii stypendium otrzymała jedna nasza uczennica: Ewa Myślisz.

 

Druga kategoria to stypendia przyznawane w ramach projektu  „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych". Stypendia te otrzymują uczniowie szkół zawodowych, nie tylko dobrzy w nauce, ale i świetnie radzący sobie z przedmiotami zawodowymi. Jesteśmy niezwykle dumni, że w tej kategorii do stypendia otrzymało aż  dziewięcioro uczniów i uczennic z naszego Technikum: Ewa Myślisz, Kinga Gruchała, Alicja Tomaczkowska, Seweryn Piotrowski, Weronika Cygert, Weronika Goszka, Karolina Warmowska, Agnieszka Serkowska, Aleksandra Kunikowska.

 

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

 

Warto pamiętać, że punkty w rankingu do stypendium uzyskuje się nie tylko za wysokie średnie z przedmiotów zawodowych, ale również za sukcesy w konkursach z przedmiotów zawodowych oraz realizację staży unijnych (szersze informacje na ten temat u p. Ziółkowskiej).

Zapraszamy do udziału w kolędowaniu 2019

 

Jedną z najpiękniejszych tradycji czasu Bożego Narodzenia jest wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, a także ich słuchanie, bo dźwięki tych popularnych melodii w okresie świątecznym docierają do nas z najróżniejszych stron!

Całą społeczność szkolną serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznym kolędowaniu, które wprowadzi nas w świąteczną atmosferę już w piątek 20.12.2019r.

Wszystkich chętnych do zaśpiewania kolędy, pastorałki czy świątecznej piosenki zapraszamy do włączenia się w tegoroczne kolędowanie. Występować można solo, w duetach, zespołach, a także całą klasą. Śpiewać można przy akompaniamencie własnych instrumentów. 

 

Zgłoszenia

 

Zgłoszenia przyjmuj: ks. Sylwester Malikowski  i  ks. Maciej Silikowski

 

Termin zgłoszenia: 17 grudnia 2019 roku.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię/Imiona  i  Nazwisko/Nazwiska osób występujących lub w przypadku występu klasowego klasę.
 2. Tytuł kolędy/pastorałki/świątecznej piosenki.
 3. Podkład muzyczny oraz tekst w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive

1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS

 

5 grudnia 2019 roku uczniowie klas pierwszych technikum wzięli udział w warsztatach dotyczących zagadnień związanych z problematyką HIV i AIDS.

Warsztaty przeprowadziła Pai Marzena Kozłowska – terapeutkę uzależnień.

Głównym celem warsztatów było promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV.

Część pierwsza polegała na wypełnieniu przez uczniów ankiet z zakresu wiedzy o HIV/AIDS.

Uczniowie z najlepszymi wynikami zostali nagrodzeni dyplomami i grami planszowymi.

 

Organizatorem akcji – „TO WARTO WIEDZIEĆ”

był Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kartuzach.

Finansowe wsparcie przy akcji udzieliła gmina Żukowo.

 

Serdecznie dziękujemy!

 

Finaliści:

 

Hinz Amelia 1PPL

Lange Grzegorz 1GEK

Maderski Tadeusz 2LOT

Wrotna Dominika 3LBN

Buczkowska Amelia 1PPL

Machola Wiktoria 1GOT

Brzeska Karolina 3TKP

Rybakowski Dominik 2TEP

 

Gratulujemy!

Gala 85 lat ZUS – Łączymy Pokolenia

Od bieżącego roku szkolnego nasza szkoła bierze udział w autorskim projekcie edukacyjnym Lekcje ZUS oraz Olimpiadzie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

Celem projektu jest podwyższenie świadomości młodego pokolenia Polaków, jak ważnym aspektem w życiu dorosłym są ubezpieczenia społeczne.

Uczniowie pierwszych klas ekonomicznych w dniu 5 grudnia 2019 roku wzięli udział w uroczystej Gali z okazji 85-lecia ZUS, która obchodzona była pod hasłem „85 lat ZUS – Łączymy Pokolenia”.

Podczas Gali uczniowie obejrzeli film przedstawiający historię ubezpieczeń społecznych na ziemiach polskich, wzięli udział w debacie na temat przyszłości ubezpieczeń, a także wysłuchali recitalu Katarzyny Rogalskiej "Tylko echo". Gala była także praktyczną lekcją savoir vivre dla młodzieży.


Relację z Gali przedstawiono w Panoramie na TVP3 https://gdansk.tvp.pl/45643776/05122019-1830

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Uczniowie naszej szkoły Ewa Myślisz i Sławomir Wica otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Znaleźli się w gronie około 200 najlepszych uczniów województwa pomorskiego, którzy otrzymali to wyróżnienie. Uroczystość odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Olimpiada ZUS - Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

 

W dniu 2 grudnia uczniowie klas ekonomicznych wzięli udział w etapie szkolnym Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rywalizacja o udział w drugim etapie była ogromna i jeszcze się nie zakończyła. 5 uczestników uzyskało taką samą liczbę punktów i zgodnie z regulaminem w dniu 9 grudnia o godzinie 11.00 odbędzie się dogrywka.
Trzymamy kciuki!

Powiatowy Konkurs Wiedzy Transportowej

 

29 listopada odbył się w naszej szkole konkurs pt. Transport a rozwój gospodarczy kraju, którego celem jest zainteresowanie młodzieży branżą transportowo-motoryzacyjną. 

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą różnych gałęzi transportu, geografii oraz motoryzacji. Najwiecej emocji dostarczył etap 1 z 10, którego zwycięzcy finaliści musieli nie tylko dobrze odpowiadać na pytania, ale również wykazać się niezłą taktyką eliminowania przeciwników. Do wielkiego finału dotarli uczniowie ze szkoły w Sierakowicach, wśród których I miejsce wywalczyła Julia Jereczek. II miejsce zdobyła Agnieszka Brzezińska a miejsce III zdobył Daniel Weremczuk. 

Na wyróżnienie zasługuje także Maks Wierzba z klasy I GPL, który z najlepszym wynikiem dostał się do etapu 1z10. 

Dziękujemy Pani Elżbiecie Szczypior-Ros oraz uczniom Branżowej Szkoły i Zespołu Szkół z Sierakowic za udział w turnieju oraz gratulujemy sukcesu!

II miejsce w piłce ręcznej chłopców

 

18 listopada 2019 roku uczniowie naszej szkły brali udział w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Ręcznej Chłopców.
Do udziału w turnieju zgłosiło się pięć szkół. Grano systemem każdy z każdym.
W pierwszym meczu nasi uczniowie pokonali uczniów z ZST Kartuzy 7:3
W drugim meczu musieliśmy uznać wyższość I LO Kartuzy 11:4.

Następnie naszymi rywalami byli uczniowie ZSZiO Kartuzy i ZST Somonino. Oba mecze wygraliśmy, kolejno 7:15 i 2:15.

 

Kolejność końcowa:

 I LO Kartuzy

 ZSZiO Żukowo

 ZSZiO Kartuzy

 ZSP Somonino

 ZST Kartuzy

Dzień Życzliwości

 

W czwartek 21.11.2019 r. będziemy obchodzić Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Liczymy, że wszyscy tego dnia będą mieć na sobie żółty akcent symbolizujący radość. 

Uczniowie przy wejściu do szkoły otrzymają naklejkę - uśmiechniętą buźkę na żółtym tle, aby każdy tego dnia pamiętał o optymizmie.
W tym dniu na korytarzu II p. znajdzie się „kącik życzliwości” – tablica, na której będzie można umieszczać serdeczne pozdrowienia. 
Dodatkowo na drzwiach sal lekcyjnych pojawią się życzliwe i motywujące sentencje, które będzie można zostawić sobie lub komuś podarować.

Mamy nadzieję, że ten dzień poprawi nastrój wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, a także, że będziemy pamiętać o uśmiechu i życzliwości każdego dnia!

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej i Olimpiada Statystyczna

 

6 listopada 2019 odbyły się w naszej szkole zawody I stopnia  XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którą  organizuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Z zagadnieniami olimpijskimi zmierzyli się ekonomiści z Technikum. Do rozwiązania otrzymali 30 pytań testowych,  zadanie z podstaw ekonomii oraz pytanie opisowe na temat „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”.

 

 

Natomiast 7 listopada uczniowie naszej szkoły przystąpili do zawodów szkolnych IV edycji Olimpiady Statystycznej. Organizatorem Olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne. Z kolei w tym konkursie należało wykazać się umiejętnościami  z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno – gospodarczych i sprawnością matematyczną.

 

Życzymy sukcesów!!!

Szkolny Dzień Kariery

Serdecznie zapraszamy całą społeczność szkolną na SZKOLNY DZIEŃ KARIERY, który odbędzie się dnia 22.10.2019r. Wydarzenie organizowane jest w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery czyli OTK, w terminie 21.10.2019r. - 27.10.2019r. pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie”. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego– wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia ona tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Inicjatorem OTK jest Stowarzyszenie  Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach SZKOLNEGO DNIA KARIERY uczennice i uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w spotkania ze specjalistami z zakresu kreowania kariery edukacyjno – zawodowej. Tego dnia na szkolnej auli odbędą się spotkania z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz z Pracodawcami.

Serdecznie zapraszamy!

 

Plan Szkolnego Dnia Kariery

2. godz. – Powiatowy Urząd Pracy – Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej

                  1 GOT, 1POT, 1GPL

3. godz. – Powiatowy Urząd Pracy – Oferta PUP dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

                   2bz, 3 LBN, 4TEL

4. godz. – Wyższa Szkoła Bankowa – Zawody przyszłości

                  2az, 2cz, 3LBN, 3LSG

5.godz. – Wyższa Szkoła Bankowa – Zawody przyszłości

                  4TEP, 4TTK, 4TEL

6.godz. – Danfoss – Pracodawca – Zapoznanie z branżą

                  2az, 2bz, 2cz

7.godz. – Sun Sol – Pracodawca – Zapoznanie z branżą

                  2TEP, 2TKL, 2LOT, 2LSG

Euro Code Week 2019

 

Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w Europejskim Tygodniu Kodowania, który odbywał się na całym świecie. W ramach tego projektu zorganizowano ogólnie 69130 różnych wydarzeń związanych z kodowaniem. Okazało się, że najwięcej działań związanych z kodowaniem w stosunku do populacji odbyło się na Malcie - 501. Drugim krajem w rankingu liczby działań jest Polska - 15313 wydarzeń. My zorganizowaliśmy 3 działania:

 • Szkoła w kodzie QR – gra terenowa w budynku naszej szkoły opracowana przez P. Katarzynę Dagiel
 • Szyfrowanie – kodowanie na wesoło – przysłowia i sentencje zakodowane przy pomocy różnego rodzaju szyfrów przez P. Radosława Pleszyniaka
 • odKoduj historię – turniej gier planszowych z wplecionymi pytaniami dotyczącymi patronów naszej szkoły pod opieką P. Hanny Szymańskiej

 

Szkodliwe działanie epapierosów

Poniżej publikujemy materiały Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące szkodliwości palenia e-papierosów.

Link do materiałów Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Bezpiecznie w Sieci #2

Czy potraficie chronić treści, które udostępniacie online? Czy wiecie, jak bezpiecznie korzystać z technologii, by nie zostać ofiarą cyberataku i kradzieży danych? Czy wiecie, jak poradzić sobie z cyberprzemocą? Czy musimy bać się sztucznej inteligencji? Na te i inne pytania związane z bezpieczeństwem w Internecie szukali odpowiedzi uczniowie klasy 3 TL uczestnicząc dnia 17.10.2019r. w wykładach zorganizowanych w ramach konferencji BEZPIECZNIE W SIECI #2. Organizatorem wydarzenia była Strefa Startup w Gdyni. Było ciekawie, inspirująco a poruszane tematy dały wszystkim uczestnikom do myślenia. Czy aby na pewno bezpiecznie poruszamy się w Internecie? Sami zobaczcie!

Odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego

W dniu 5 października uczniowie klas mundurowych ZSZiO w Żukowie wzięli udział w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Józefa Piłsudskiego w Kartuzach. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza, po czym nastąpił uroczysty przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, szkół i organizacji oraz zaproszonych gości pod pomnik Józefa Piłsudskiego. tam nastąpiło uroczyste poświęcenie pomnika. Młodzież naszej szkoły godnie reprezentowała Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Żukowie.

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2019

4.10 jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Klasy Szkoły Branżowej I Stopnia idą na praktyki zawodowe.

Integracja klas pierwszych

Początek roku szkolnego jest dla wszystkich ważnym i zarazem trudnym momentem. Wrzesień jest miesiącem, w którym uczniowie i nauczyciele podejmują nowe wyzwania, związane choćby z trudem codziennego wstawania i systematycznego przygotowywania się do zajęć.  Jednym z trudniejszych zadań jakie stoją przed uczniami jest powrót do funkcjonowania w grupie. Po okresie rozluźnienia trzeba wrócić do systemu jaki obowiązuje w szkole, komunikowania się z rówieśnikami i poszukiwania po raz kolejny swojego miejsca.  W naszej szkole we wrześniu uczniowie klas I uczestniczyli w różnorodnych działaniach mających na celu integrację zespołu klasowego. Klasy Liceum Ogólnokształcącego i Technikum uczestniczyły w warsztatach integracyjnych prowadzonych przez zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odbywających się podczas obozu czy wycieczek klasowych. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia korzystają z możliwości zintegrowania się podczas wyjść klasowych w ramach rajdów czy wycieczek, również w towarzystwie pedagoga czy psychologa szkolnego. Dzięki działaniom integracyjnym podejmowanym przez nauczycieli uczniowie mogą poznać siebie nawzajem, co pozwala im znacznie lepiej funkcjonować w szkole. Praca taka ułatwia budowanie udanych, pozytywnych relacji z koleżankami i kolegami. Pozwala to także na stworzenie serdecznej i przyjacielskiej atmosfery, dzięki której uczniowie mogą poczuć się zaakceptowani i bezpieczni w zespole klasowym.

Martyna Kuberska

Europejski Tydzień Sportu

W dniach 23-27 września w naszej szkole w czasie dużych przerw odbywały specjalne ćwiczenia dla uczniów, podzielone na strefy aktywności. Było to związane z Europejskim Tygodniem Sportu.

Targi Trako 2019

Dnia 27.09.2019r. uczniowie Technikum klas 2,3,4 uczący się w zawodzie Technik Transportu Kolejowego wzięli udział w Dniu Edukacji i Kariery TRAKO 2019. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO to drugie co do wielkości spotkanie wystawiennicze branży transportu szynowego w Europie. W tegorocznej edycji Targów TRAKO 2019 udział wzięło ponad 700 wystawców z 30 krajów, reprezentujących przewoźników, producentów taboru i infrastruktury oraz ich dostawców. Transport szynowy to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, wykorzystujący innowacje technologiczne. Jest to również branża zainteresowana pozyskaniem nowych pracowników.

Podczas Dnia Edukacji i Kariery TRAKO 2019 pani wicedyrektor Anna Darul podpisała porozumienie dotyczące współpracy naszej szkoły z POLREGIO w zakresie programów edukacyjnych, praktyk i programów stażowych dla uczniów, o czym można przeczytać na portalu Rynek Kolejowy.

Ponadto w ramach Dnia Edukacji i Kariery wystawcy Targów TRAKO zaprezentowali najciekawsze oferty pracy, staży i praktyk. Głównym celem spotkań była możliwość bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań, pracodawców i pracobiorców, także w perspektywie wyboru kierunku studiów, ich specjalizacji. W ramach Dnia Kariery można było także nieodpłatnie zwiedzić ekspozycję wystawienniczą TRAKO, która przede wszystkim zaprezentowała najnowsze, innowacyjne rozwiązania technologiczne. Zapraszamy do fotorelacji. 

Pomorze na morze

Dnia 17 września uczniowie klas 3az i 3 bz Branżowej Szkoły
Pierwszego Stopnia uczestniczyli w rejsie żaglowcem "Zawiszą Czarnym"
po Zatoce Gdańskiej, jak również wzięli udział w lekcji samorządności
prowadzonej przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. A wszystko to w ramach akcji POMORZE NA MORZE 2019. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu:

https://zeglarski.info/artykuly/wystartowala-wrzesniowa-akcja-pomorze-na-morze-2019/

Narodowe Czytanie 2019

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie". Wspólne czytanie  wybranych nowel odbędzie się w naszej szkole w piątek 06. września o godzinie 11:00 w auli.

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap