Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Drodzy uczniowie i absolwenci,

 

W poniedziałek 11 stycznia 2021 roku rozpoczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia wg poniższego harmonogramu:

 

Egzamin pisemny

 

Klasa

Zawód

Kwalifikacje

Egzamin pisemny

Absolwent

Kucharz

TG.07

12.01.2021
godz. 10:00/s.319

4 TL
4 TKP

Technik logistyk
Technik eksploatacji portów i terminali

AU.32
AU.34

12.01.2021
godz. 12:00/górna sala gimn.

4 TE

Technik ekonomista

AU. 36

12.01.2021
godz. 12:00/aula

4 TKP

Technik transportu kolejowego

AU. 47

12.01.2021
godz. 14:00/s.319

 

Egzamin praktyczny

 

Klasa

Zawód

Kwalifikacje

Egzamin praktyczny

3TL

Technik logistyk - egzamin poprawkowy

AU.22

11.01.2021
godz. 9:00
s.319

3 TKP

Technik transportu kolejowego - egzamin poprawkowy

AU.46

11.01.2021
godz. 9:00
s.318

Absolwent

Technik transportu kolejowego

A.44

11.01.2021
godz. 9:00
s.318

4 TL
4 TKP

Technik logistyk
Technik transportu kolejowego

AU.32
AU.47

11.01.2021
godz. 13:00
górna sala gimn.

Absolwent

Technik transportu kolejowego

A.45

11.01.2021
godz. 13:00
górna sala gimn.

4 TKP

Technik eksploatacji portów i terminali

AU.34

11.01.2021
godz. 13:00
aula

Absolwent

Technik eksploatacji portów i terminali

A.34

11.01.2021
godz. 13:00
aula

4 TE

Technik ekonomista

AU.36

18.01.2021
godz. 9:00
aula

18.01.2021
godz. 15:00
aula

 

Dla sprawnego przeprowadzenia egzaminu, bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej prezentacją oraz listami zdających i stosowanie się do omówionych procedur.

Na listach zdających znajduje się informacja, o której godzinie należy zgłosić się do szkoły w dniu egzaminu.

Życzymy Wam pytań niełatwych, nietrudnych, ale takich, na które będziecie znali odpowiedzi.

 

Powodzenia!

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

 

 

Informacja dla zdających na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - czytaj więcej

Lista osób przystępujących do egzaminu - etap pisemny - czytaj więcej

Lista osób przystępujących do egzaminu - etap praktyczny - czytaj więcej

Życzenia

Życzenia

Sportowy Kalendarz AdwentowyPartnerzy


© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap