668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

RODO

 

Administrator Danych Osobowych 

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 83-330 Żukowo ul. Gdyńska 5.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

 

Patryk Richert

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

zsziozukowo.iod@gmail.com

 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  przepisami o ochronie danych osobowych  wyłącznie w  celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Podającemu dane przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Zgodnie z przyjętą w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 83-330 Żukowo ul. Gdyńska 5. polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w jednostce prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych w  formie papierowej oraz elektronicznej.

Rejestr w formie papierowej jest udostępniany do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych (83-330 Żukowo ul. Gdyńska 5).

 

Klauzule informacyjne (wersja I-2020):

 
Rekrutacja pracowników
Pracownicy - zatrudnienie
Zgłoszenie pracowników do ZUS
Prowadzenie rozliczeń z pracownikami
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rejestr wypadków pracowników
Rejestr delegacji służbowych
Awans nauczyciela
Sporządzenie arkusza organizacyjnego
Monitoring wizyjny
Rada rodziców
Karta biblioteczna
Rekrutacja uczniów
Dziennik elektroniczny
Dziennik zajęć pozalekcyjnych
Księga arkuszu ocen
Księga uczniów
Pomoc psychologiczno -pedagogiczna
Legitymacje szkolne
Zaświadczenia dla uczniów
Świadectwa szkolne
Rejestr wypadków uczniów

 

Wzory zgód i oświadczeń:

 

Uczeń / Opiekun prawny

Pracownik

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap