668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Liceum Ogólnokształcące

 

Liceum Ogólnokształcące

im. Książąt Pomorskich

 

Oddział Przygotowania Wojskowego

Klasa mundurowa

 

Okres nauki: 4 lata

 

 

UCZEŃ MA ZAPEWNIONE:

 • BEZPŁATNE umundurowanie wojskowe i obóz wojskowy na zakończenie szkolenia wojskowego

 • zajęcia prowadzone przez kadrę wojskową

 • naukę technik samoobrony, ćwiczenia na ściance wspinaczkowej, na strzelnicy

 • wyjazdy na zajęcia do jednostek wojskowych i na poligony

 • możliwość uzyskania Certyfikatu Wojskowych Klas Mundurowych

 

W trakcie nauki realizowany jest program szkolenia wojskowego w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w wymiarze co najmniej 260 godzin zajęć, w tym co najmniej 70 godzin zajęć  teoretycznych i co najmniej 190 godzin zajęć praktycznych.

 

Kształcenie w oddziale kładzie szczególny nacisk na:

 • uformowanie charakteru
 • wysoką kondycję fizyczną
 • znajomość realiów służby wojskowej
 • umiejętność pracy w grupie
 • podstawowy poziom wyszkolenia wojskowego

 

ABSOLWENT Oddziału Przygotowania Wojskowego jest przygotowany do pełnienia służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej).

 

ABSOLWENT ZYSKUJE:

 • dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji na uczelniach wojskowych
 • możliwość podjęcia służby zawodowej zaraz po służbie przygotowawczej
 • preferencyjne warunki podczas rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej szkolenie początkowe skrócone do 9 dni
 • preferencje przyjęcia na moduł podoficerski w Legii Akademickiej

 

 

UWAGA!

 

REKRUTACJA TYLKO do 31 maja 2024 roku do godz. 15.00.

 

Kandydaci przechodzą PRÓBĘ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ,

która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 roku o ogodz. 9.00.

 

 

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich - czytaj więcej 

 

Regulamin próby sprawności fizycznej - czytaj więcej 

 

Film prezentujący ćwiczenia do wykonania podczas próby sprawności fizycznej - zobacz tutaj

 

 

Rejestracja kandydatów od 15 do 31 maja 2024 roku na platformie Nabór Pomorze http://nabor-pomorze.edu.com.pl/

 

Ankieta dla kandydata - pobierz tutaj

Wzór orzeczenia lekarskiego - pobierz tutaj

Oświadczenie rodzica o niepełnosprawności - pobierz tutaj

Oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata - pobierz tutaj

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - pobierz tutaj

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - pobierz tutaj

 

 

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego

Uczniowie OPW

 

4 czerwca 2024 roku zapraszamy na obowiązkową 

PRÓBĘ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Prosimy o zgłoszenie się o godzinie 8.30 w sali 03

w celu potwierdzanie obecności kandydata i złożenia wymaganych dokumentów:

1. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych

2. zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w próbie sprawności

Kandydat udostępnienia Komisji Rekrutacyjnej do wglądu:

1. dokument potwierdzający tożsamość np. legitymacji szkolnej

2. polisę ubezpieczenia NNW

Od kandydata wymagany jest strój sportowy.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku

 Jak wygląda próba sprawności fizycznej?

 

W przypadkach wyjątkowych, gdy kandydat nie może zgłosić się na próbie sprawności fizycznej, najpoźniej w dniu próby, rodzic zobowiązany jest przedstawić komisji rekrutacyjnej usprawiedliwienie, które uprawnia do odbycia próby w terminie dodatkowym.

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap