668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Liceum Ogólnokształcące

 

Liceum Ogólnokształcące

im. Książąt Pomorskich

 

Oddział Przygotowania Wojskowego

Klasa mundurowa

Okres nauki: 4 lata

 

Absolwent Oddziału Przygotowania Wojskowego jest przygotowany do pełnienia służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej).

W trakcie nauki zrealizuje program szkolenia wojskowego w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w wymiarze co najmniej 260 godzin zajęć, w tym co najmniej 70 godzin zajęć  teoretycznych i co najmniej 190 godzin zajęć praktycznych.

 

Kształcenie w oddziale kładzie szczególny nacisk na:

  • uformowanie charakteru
  • wysoką kondycję fizyczną
  • znajomość realiów służby wojskowej
  • umiejętność pracy w grupie
  • podstawowy poziom wyszkolenia wojskowego

 

Absolwent Oddziału Przygotowania Wojskowego zyskuje:

  • dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji na uczelniach wojskowych
  • możliwość podjęcia służby zawodowej zaraz po służbie przygotowawczej
  • preferencyjne warunki podczas rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej szkolenie początkowe skrócone do 9 dni
  • preferencje przyjęcia na moduł podoficerski w Legii Akademickiej.

 

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich - czytaj tutaj

 

Regulamin próby sprawności fizycznej - czytaj tutaj

 

Już od 15 czerwca 2020 roku zapraszamy do logowania się na platformę Nabór Pomorze http://nabor-pomorze.edu.com.pl/

 
Ankieta dla kandydata plik docx - pobierz tutaj
 
Ankieta dla kandydata plik pdf - pobierz tutaj

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap