668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Technikum

 

Technikum im. Książąt Pomorskich

 

Okres nauki: 5 lata

 

Kształcimy w zawodach:

 

 

Regulamin rekrutacji do Technikum im. Książąt Pomorskich - czytaj tutaj 

 

Już od 15 czerwca 2020 roku zapraszamy do logowania się na platformę Nabór Pomorze http://nabor-pomorze.edu.com.pl/

 

 

Ankieta dla kandydata plik docx - pobierz tutaj

 

Ankieta dla kandydata plik pdf - pobierz tutaj

 

 

Badania profilaktyczne dla kandydatów do technikum

 

W siedzibie szkoły, dnia 13 sierpnia 2020 roku od godziny 8.00 będą przeprowadzane badanie lekarskie kandydatów do technikum kształcącego w zawodach:

 

  • technik logistyk,
  • technik ekonomista,
  • technik rachunkowości,
  • technik eksploatacji portów i terminali

 

Kandydaci przychodzą do sekretariatu z oryginałami świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, pobierają skierowanie i udają się do gabinetu pielęgniarki na badanie w następujących godzinach:

 

  • 8.00 - technik logistyk
  • 8.45 - technik eksploatacji portów i terminali
  • 9.30 - technik rachunkowości
  • 10.15 - technik ekonomista

 

Kandydaci do technikum kształcącego w zawodzie technik transportu kolejowego

 

Badania w Kolejowym Ośrodku medycyny pracy PKP S.A., Sopot ul. Dworcowa 3. Daty o godziny zostaną ogłoszone w terminie późniejszym. Prawdopodobny termin 14-18.08. Uczniowie otrzymują skierowanie po złożeniu oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Kandydaci do technikum kształcącego w zawodzie technik transportu drogowego

 

Badania w Przychodni Psychotesty Gdynia, ul Starowiejska 58, 17 sierpnia 2020. Uczniowie będą umówieni na konkretne godziny, które zostaną podane przy wydawaniu skierowania. Uczniowie otrzymują skierowania w dniach 13-16.08., po złożeniu oryginałów dokumentów.

 

 

Kandydaci, którzy nie zgłoszą się na badania w wyznaczonym terminie będą musieli je wykonać samodzielnie na własny koszt.

Koszt badania dla technika transportu 250-350zł.

 

Brak badania do dnia 25.09.2020 jest równoznaczny z rezygnacją ze szkoły.

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap