668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Technikum

 

Technikum im. Książąt Pomorskich

 

Okres nauki: 5 lata

 

Kształcimy w zawodach:

 

technik logistyk

technik spedytor

technik ekonomista 

technik transportu kolejowego

technik eksploatacji portów i terminali

 

Regulamin rekrutacji do Technikum im. Książąt Pomorskich - czytaj więcej

 

Rejestracja kandydatów od 15 maja do 14 czerwca 2024 roku do godz. 15.00 na platformie Nabór Pomorze http://nabor-pomorze.edu.com.pl/

 

 

Ankieta dla kandydata - pobierz tutaj

 

Oświadczenie rodzica o niepełnosprawności - pobierz tutaj

 

Oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata - pobierz tutaj

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - pobierz tutaj

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - pobierz tutaj

 

Zgoda rodzica lub opiekuna na samodzielne badanie dziecka - pobierz tutaj

           

           Zgoda rodzica lub opiekuna na samodzielne badanie dziecka - pobierz tutaj

 

 

TERMINY BADAŃ LEKARSKICH

 

15.07.2024 roku – badania w szkole dla kandydatów w zawodach:

godz. 9:00 - technik logistyk

godz. 11:00  - technik spedytor

 

16.07.2024 roku -  badania w szkole dla kandydatów w zawodach:

godz. 9:00 - technik eksploatacji portów i terminali

godz. 11:00  - technik ekonomista

                    

16 - 18.07. 2024 roku – badania dla kandydatów do nauki w zawodzie technik transportu kolejowego w Kolejowym Ośrodku Medycyny Pracy, Sopot ul. Dworcowa 3.
 

Prosimy o pobranie skierowań bezpośrednio przed badaniem lekarskim w sekretariacie szkoły.
Na badanie lekarskie proszę stawić się z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz z dokumentem tożsamości np. legitymacja szkolna.

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap