668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Klasy mundurowe - Straż Graniczna

 Klasy mundurowe - Straż Graniczna

 

22 marca 2019 roku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej podpisał porozumienia z dyrektorami szkół, w których strukturę wchodzą klasy mundurowe o profilu Straż Graniczna. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Gabriela Kowalska.

W naszej szkole zajęcia w klasach Straży Granicznej prowadzone są przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Uczniowie tych klas powinni wyróżniać się kulturą osobistą, bardzo dobrym zachowaniem, wysoką sprawnością fizyczną i umiejętnością pokonywania własnych słabości i lęków. Celem kształcenia w tej klasie jest przygotowanie kandydatów na funkcjonariuszy straży granicznej.

Przedmiotami realizowanymi w tej klasie w rozszerzonej podstawie programowej są język angielski i matematyka. W ramach programu nauczania realizowane są przedmioty dotyczące ceremoniału i historii straży granicznej, elementów musztry, podstaw prawa administracyjnego, prawa ds. cudzoziemców, prawodawstwa Unii Europejskiej, terenoznawstwa, szkolenia sanitarnego i strzeleckiego, szkolenia fizycznego z elementami samoobrony. Drugim językiem w klasie Straży Granicznej jest język rosyjski. Znajomość tego języka jest niezbędnym elementem kompetencji komunikacyjnych Strażnika Granicznego, ze względu na wzmożoną potrzebę obrony terytorialnej polskiej granicy wschodniej, będącej jednocześnie granicą Unii Europejskiej.

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap