668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Kalendarz roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

Data

Wydarzenie

02.09.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

09.09.2019

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

24.09.2019

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych w sprawie egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

04.10.2019

Dzień Patrona Szkoły. Ślubowanie klas pierwszych mundurowych

08.10.2019

Konsultacje dla rodziców – dyżur wychowawców i nauczycieli w godz. 17.00 – 19.00

11.10.2019

Dzień Edukacji Narodowej – uroczystość szkolna

05.11.2019

Śródsemestralne zebranie z rodzicami, spotkanie rodziców z pedagogiem godz. 17.00

10.12.2019

Konsultacje dla rodziców – dyżur wychowawców i nauczycieli w godz. 17.00 – 19.00

20.12.2019

Ostateczny termin wystawiania wszystkich ocen

23-31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

02-03.01.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 18.04.2002 roku

07.01.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 18.04.2002 roku

07.01.2020

Semestralne zebranie z rodzicami godz. 17.00

13.01-26.01.2020

Ferie zimowe

07.03.2020

Śródsemestralne zebranie z rodzicami godz. 17.00

20.03.2020

Dzień Otwarty Szkoły 

07.04.2020

Termin poinformowania uczniów i rodziców klas maturalnych o proponowanych ocenach rocznych

09.04-14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

17.04.2020

Termin wystawiania ocen rocznych w klasach maturalnych

21.04.2020

Konsultacje dla rodziców przez dziennik UONET+

24.04.2020

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

04-06.05.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 18.04.2002 roku  wykreślono na podstawie Zarządzenia nr 5/2019 z dnia 16.04.2020r.

19.05.2020

Konsultacje dla rodziców przez dziennik UONET+

08.06.2020

Termin poinformowania uczniów i rodziców o proponowanych ocenach rocznych

12.06.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 18.04.2002 roku

19.06.2020

Termin wystawiania ocen rocznych

25.06.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 18.04.2002 roku

26.06.2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap