668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Kalendarz roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

Data

Wydarzenie

04.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego – godz. 9.00

04.09.2023

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I godz. 17.00 LO, BSIS, godz. 18.00 Technikum

18.09.2023

Spotkanie z Radą Rodziców godz. 17.00

19.09.2023

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych godz. 17.00

20.10.2023

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych zgodnie z rozp. MENIS z dnia 18 kwietnia 2002r.

7.11.2023

Wywiadówka śródsemestralna, spotkanie rodziców z pedagogiem godz. 17.00

22.12.2023

Termin wystawienia ocen semestralnych

23.12.2022 – 1.01.2024

Zimowa przerwa świąteczna

02.01.2024

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

04, 05, 08.01.2024

Matura próbna (zajęcia dydaktyczne dla pozostałych klas)

09.01.2024

Spotkanie z rodzicami  podsumowujące semestr I

29.01 – 11.02.2024

Ferie zimowe

05.03.2024

Rada Pedagogiczna śródsemestralna 

12.03.2024

Wywiadówka śródsemestralna godz. 17.00

28.03 -02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2024

Termin poinformowania uczniów i rodziców uczniów klas maturalnych o proponowanych ocenach rocznych

19.04.2023

Termin wystawienia ocen rocznych w klasach maturalnych

23.04.2024

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych

26.04.2024

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych – uroczyste pożegnanie absolwentów klas maturalnych

29-30.04.2024

02.05.2024

07-09.05.2024

Dni wolne od zajęć edukacyjnych zgodnie z rozp. MENIS z dnia 18 kwietnia 2002r.

Egzaminy maturalne pisemne i ustne, matura próbna dla uczniów klasy 3 LO oraz 4 Technikum

31.05.2024

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych zgodnie z rozp. MENIS z dnia 18 kwietnia 2002r.

27.05.2024-16.08.2024

Praktyki zawodowe uczniów Technikum – klasy: 2 TP, 2 TL, 2 TEK, 2TS, 4 TDK, 4 TEP, 4 TL

03.06.2023

Termin poinformowania uczniów i rodziców o proponowanych ocenach rocznych

06. 2023

Egzaminy zawodowe klas 2 i 4 Technikum oraz 3 BSIS

14.06.2024

Termin wystawienia ocen rocznych

18.06.2024

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

19.06.-20.06.2024

Dni wolne od zajęć edukacyjnych zgodnie z rozp. MENIS z dnia 18 kwietnia 2002r.

21.06.2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Uroczyste pożegnanie klas trzecich BSIS

24.06.2024

Rada Pedagogiczna podsumowująca

20-21.08.2024

Matura poprawkowa (20.08 część pisemna, 21.08. część ustna)

21-23.08.2024

Egzaminy poprawkowe dla uczniów LO, Technikum i BSIS

26.08.2024

Rada Pedagogiczna: zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych.

 

 

 

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap