668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

Liceum Ogólnokształcące

im. Książąt Pomorskich

 

 

 

 

Klasa

Wychowawca

Wychowawca wspomagający
1 OPW Katarzyna Dagiel Joanna Kazana
2 OPW Joanna Kazana Szymon Biernacki
3 OPW Szymon Biernacki Joanna Kazana
4 OPW Radosław Pleszyniak Małgorzata Stryjewska

 

Technikum

im. Książąt Pomorskich

 

Klasa

Wychowawca

Wychowawca wspomagający
1 TEK Wioleta Cylka Weronika Miotk
1 TL Renata Pakura Jolanta Szwed
1 TP Kamila Sirocka Żaneta Porwicka
1 TS Małgorzata Stryjewska Magdalena Wróblewska
2 TEK Weronika Miotk Wioleta Cylka
2 TL Anna Bielecka-Mateja Magdalena Wróblewska
2 TP Aleksandra Ziółkowska Iwona Czechowska-Szczudrawa
2 TS Magdalena Wróblewska Anna Bielecka-Mateja
3 TEK Lucyna Paluch Marek Kloka
3 TL Iwona Czechowska-Szczudrawa Magdalena Wróblewska
3 TP Żaneta Porwicka Kamila Sirocka
4 TEP Beata Kołodziej Hanna Szymańska
4 TL Michał Kostuch Klaudia Jurewicz
4 TDK Małgorzata Leszczyńska-Nowotka  Anna Bielecka-Mateja
5 PEK Ennata Marchewicz-Cetkowska Marek Kloka, Lucyna Paluch
5 PPL Jolanta Szwed  

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

im. Książąt Pomorskich

 

Klasa

Wychowawca

Wychowawca wspomagający
1 Ba Dawid Nitka Michał Kostuch
1 Bb Kaja Formela Karolina Matuszewska-Cymann
1 Bc Klaudia Jurewicz Wiesława Makowska
1 Bd Danuta Klimkiewicz Małgorzata Białek
2 Ba Wiesława Makowska Radosław Pleszyniak
2 Bb Marek Klimkiewicz Wiesława Makowska
2 Bc Teresa Peplińska Małgorzata Stryjewska
3 Ba Ewa Skierka Daniel Darul
3 Bb Edyta Gełdon Szymon Biernacki
3 Bc Hanna Szymańska Aleksandra Ziółkowska

 

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap