668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
 

Cele: 

  • stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny
  • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów
  • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
  • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom

 

Główne zadania:

  • dbanie o dobre imię i cześć szkoły
  • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
  • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska
  • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych
  • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów

 

 
Przewodnicząca
 
Weronika Goszka
 
 
 
 
 
Zastępca przewodniczącej

Julia Huba 

 

 

 

Skarbnik

Angelika Kwidzińska

 

 

 

Opiekunowie

 

Agnieszka Rychert, Iwona Czechowska-Szczudrawa, Alina Kamińska 

 

 

 

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap