668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Szkolny Klub Sportowy

Akcja - RUCH TO ZDROWIE

Nauczyciele wychowania fizycznego oraz opiekunowie Koła Wolontariatu i Promocji Zdrowia serdecznie zapraszają do wzięcia udziału a akcji "RUCH TO ZDROWIE" z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

 

Akcja - RUCH TO ZDROWIE

Nauczyciele wychowania fizycznego oraz opiekunowie Koła Wolontariatu i Promocji Zdrowia serdecznie zapraszają do wzięcia udziału a akcji "RUCH TO ZDROWIE" z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

 

Nowa hala widowiskowo-sportowa

Miło nam poinformować o planowanej inwestycji na terenie naszego zespołu szkół. Władze Powiatu Kartuskiego wspólnie z Gminą Żukowo rozpoczęły działania w kierunku realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Żukowie”. W tym celu został wyłoniony Wykonawca, którego zadaniem będzie przygotowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla budowy hali widowiskowo - sportowej w Żukowie.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Elta-Pro Ireneusz Tackowiak z siedzibą w Chmielnie, oferując wykonanie dokumentacji na kwotę 109.470,00 zł brutto. Umowa na zadanie została podpisana. Termin realizacji całości dokumentacji określony został na 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zlecona do wykonania dokumentacja będzie obejmować w pierwszej kolejności opracowanie koncepcji budowy, a następnie powstanie pozostała dokumentacja projektowa niezbędna dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz wyłonienia wykonawcy i zrealizowania robót budowlanych.

Planowana hala widowiskowo - sportowa ma służyć w pierwszej kolejności uczniom szkół: Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie i Szkole Podstawowej nr 1 w Żukowie oraz mieszkańcom. Zakłada się dodatkowo, iż będą tam mogły odbywać się wydarzenia sportowe z udziałem publiczności. Ponadto należy nadmienić, iż w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, co również wskazuje na potrzebę realizacji zadania.

Przewiduje się, iż w hali dostępna będzie widownia na co najmniej 150 osób a także wyposażenie obejmujące inną niezbędną infrastrukturę.

Zadanie będzie realizowane wspólnie przez Powiat Kartuski i Gminę Żukowo z założeniem uczestnictwa w finansowaniu inwestycji po 50 %. Ponadto planuje się wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie jego realizacji ze źródeł zewnętrznych (np. z Programu Sportowa Polska).

Informacje i zdjęcia pochodzą ze strony https://tiny.pl/rkxnt

Sportowy Kalendarz Adwentowy

Sportowy Kalendarz Adwentowy - Bądź w formie na święta!

 

 

 

Wyniki konkursu

 

Dziękujemy wszystkim za podjęcie wyzwania skoków przez skakankę.

Zwycięzcą konkursu ogłaszamy Rafała Steffanowskiego z klasy 2PSG, który wykonał 135 skoków.

Drugie miejsce zajął Patryk Bejer z klasy 3 LOT - 121 skoków.

Trzecie miejsce zajęła Agnieszka Kąkol z klasy z klasy 4 TE - 108 skokami.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

Wyniki Marszu dla Niepodległej 

 

Droga społeczności szkolna. Serdecznie gratulujemy udziału w marszu z okazji 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez nasz Kraj. Przypominamy, że Polski nie było na mapach świata przez 123 lata. Ze względu na sytuację związaną z Covid-19 dziękujemy Wam za wspólny "wirtualny" Marsz dla Niepodległej. Razem jako uczniowie zrobiliście 234,88 km do tego trzeba dodać naszych wspaniałych pedagogów którzy wiem, że brali udział razem z Wami. Powyżej mini kolaż, z kilku nadesłanych prac. 

 

Nauczyciele WF

Mamy dla Was wyzwanie - CHALLANGE

Zapraszajmy uczniów do zabawy sprawdzającej podstawowe cechy motoryczne takie jak: skoczność, szybkość, koordynacja ruchowa i wytrzymałość.

Wasze wyniki zestawimy w rankingu indywidualnym, która osoba wykonała najwięcej skoków przez minutę oraz ranking
oraz rankingu klas - która klasa wykonała najwięcej skoków.

Marsz dla Niepodległej

 

11 listopada mija 102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczcijmy to razem w aktywny sposób maszerując.

Zapraszamy do wyzwania - szczegóły znajdziesz tutaj 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego i historii

Europejski Tydzień Sportu

 

W tym roku ze względu pandemię i brak możliwości wspólnej aktywności, Europejski Tydzień Sportu przybrał formę promocji sportu i rekreacji.

Uczniowie naszej szkoły poprzez plakat, prezentacje i krótkie filmiki promowali swoją aktywność fizyczną.

Zapraszamy do obejrzenia prac konkursowych na holu koło sali gimnastycznej na I piętrze!

Już wkrótce ogłosimy osoby nagrodzone :)

 

Organizator konkursu

Klaudia Jurewicz

Europejski Tydzień Sportu

 

Z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu,

który obchodzony jest w dniach 23 - 30 września 2020 roku

zapraszamy do udziału w konkursie

"BEZ WZGLĘDU NA WSZYSTKO - BĄDŹ AKTYWNY"

Zasady konkursu: stwórz filmik (do 1 minuty i 30 sekund) lub prezentację (5-10 slajdów) promującą Waszą aktywność fizyczną.

Prace konkursowe należy składać do 30.09.2020 na pendrive do nauczycieli WF w podpisanej kopercie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

PS. Oczywiście po zakończeniu konkursu pendrive zostaną oddane właścicielom.

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap