668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Wykaz podręczników

 

Klasy po gimnazjum

 

 

Klasy po szkole podstawowej

 

 

 

Oznaczenia klas pierwszych:

 

  • wszystkie klasy po gimnazjum - G, wszystkie klasy po szkole podstawowej P

  • OT - Obrona Terytorialna, SG - Straż Graniczna

  • E - technik ekonomista

  • K - technik transportu kolejowego

  • P - technik eksploatacji portów i terminali

  • L - technik logistyk

  • B - Branżowa Szkoła I Stopnia

  • a, b, c - oznaczenia poszczególnych klas Branżowej Szkoły I Stopnia

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap