668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

ERASMUS+ POWER VET 2018-2020

 

 

Projekt POWER VET "Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły poprzez staże zawodowe"

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt na staże zawodowe otrzymał dofinansowanie z projektu

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 132358,00 EURO tj. 570754,17 PLN.

 

 

Streszczenie projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia ZSZiO w Żukowie, głównie w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik transportu kolejowego oraz zawodach rzemieślniczych takich jak mechanik pojazdów samochodowych czy fryzjer. Miesięczne praktyki zawodowe będą miały miejsce w nowoczesnych zakładach pracy w Bristol (Wielka Brytania). Naszym partnerem jest Enso Group, instytucja doświadczona w prowadzeniu projektów zarówno unijnych, jak i rządowych. Uczestnicy praktyki pogłębią umiejętności praktyczne związane z wykonywanym zawodem, mając możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyczną. Pogłębią swoje umiejętności niezbędne w wybranych kwalifikacjach zdawanych na egzaminie zawodowym. Jednocześnie uczniowie nabędą umiejętności językowe, w tym komunikacji w miejscu pracy. Będą orientowali się w podstawach prawa, poznają prawa i obowiązki pracownicze, będą wiedzieli w jaki sposób dochodzić swoich praw w pracując poza krajem. Dzięki projektowi staną się bardziej aktywni zawodowo, mobilni, zarówno pod kątem zmian miejsc pracy, zawodów, ale również zmiany miejsca zamieszkania. Zwiększą wiedzę o UE, rozwiną otwartość i tolerancję. Nabyte umiejętności zostaną potwierdzone uznawalnymi w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej certyfikatami (Europass Mobility, ECVET).
W projekcie weźmie udział również dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach logistycznych lub kolejowych. Nasi nauczyciele poprzez swoje staże odświeżą swoje umiejętności zawodowe, pogłębią umiejętności językowe. Dzięki temu, że nauczyciele poznają te same nowoczesne rozwiązania, narzędzia i techniki pracy co uczniowie, będą mogli lepiej wiedzę tę wyegzekwować od uczestników po powrocie, jak również przekazać uczniom, którzy nie byli na stażu. Podzielą się również swoją wiedzą z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, oraz z nauczycielami powiatu kartuskiego. Wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych będzie miał pozytywny wpływ na rozwój całej szkoły.

 

 

Kolejarze z ZSZiO na praktykach zawodowych w Bristolu

 

20 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich Technika Transportu Kolejowego rozpoczęło czterotygodniowe praktyki zawodowe w  Bristolu, w południowo-zachodniej Anglii. 
Program zajęć jest bardzo bogaty. Uczniowie spotkają się z fachowcami, wizytują miejsca ważne dla rozwoju kolei, realizują także szkolenia w bazach szkoleniowych dla brytyjskich kolejarzy. Wiedza uczniów jest na każdym etapie sprawdzana za pomocą quizów, testów i prezentacji. Jest to bardzo intensywny czas nauki dla całej grupy. 

Młodzieżą opiekuje się dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych, wszyscy mieszkają u miejscowych rodzin, co pozwala im obserwować codzienne życie Brytyjczyków, ich zwyczaje. Nauczyciele także podnosz a swje kwalifikacje zawodowe i zdobywają nowe doświadczenia realizując indywidualny dwutygodniowy staż, który daje możliwość porównania polskich i brytyjskich przepisów kolejowych, różnice w sygnalizacji, infrastrukturze kolejowej, koncepcji rozwoju kolejnictwa.

 

Zaproszenie do udziału w projekcie

Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice

kształcących się w zawodzie Technik Transportu Kolejowego 

do udziału w projekcie  "Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły poprzez staże zawodowe"

EDYCJA I

 

 

W ramach projektu planowany jest:

 • wyjazd na praktykę zawodową do Bristolu dla 20 osób w terminie 3.02 do 2.03.2019 roku;
 • przygotowanie językowo - kulturalne:
  • Język angielski - 15 godz.
  • Życie i praca w Wilekiej Brytanii - 2 godz.
  • Przedsiębiorczość, samodzielność, otwartość - 4 godz.
  • Prawodawstwo UE w ruchu kolejowym - 2 godz.

Procedura zgłoszenia udziału w projekcie:

 1. Odebranie z sekretariatu szkoły wniosku o udział w projekcie.
 2. Napisanie testu z języka angielskiego - 25.09.2018 roku godz. 8.00, sala 203
 3. Złożenie wypełnionego wniosku o udział w projekcie do dnia 28.09.2018 roku do godz. 15.30 w sekretariacie szkoły.
 4. Udział w spotkaniu dotyczącym zasad pisania CV i listu motywacyjnego: 2.10.2018, 8 godz. lekcyjna, sala 209.
 5. Przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia  8.10.2018 roku do godz.18.00.
 6. Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim 8 -12.10.2018 (harmonogram zostanie wywieszony w gablotce).
  (rozmowa kwalifikacyjna będzie się składać z kilku prostych pytań , wypowiedzi ucznia na jeden z przygotowanych tematów oraz dwóch mini dialogów związanych np. z usprawiedliwieniem nieobecności na praktyce, wykonywanymi zadaniami itp.

 

Uwaga!

Uzyskana suma punktów z wszystkich etapów rekrutacji decydować będzie o miejscu na liście do wyjazdu.

 

Informacji o projekcie i zasadach rekrutacji udziela koordynator projektu - Pani Magdalena Rotter

 

 

Zapraszamy!

Przygoda czeka na Ciebie!

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap