668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Przez sport do wojska

 

 

 

Założenia i cel projektu „Przez sport do wojska”, finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej

 

Głównym celem kursu jest podniesienie sprawności fizycznej i poziomu wyszkolenia sportowo - obronnego uczniów.

 

Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez wzmacnianie kondycji fizycznej w trakcie spływu kajakowego Brdą, przy jednoczesnej realizacji elementów szkolenia wojskowego polegającego na: zdobywaniu umiejętności survivalowych, radzeniu sobie w sytuacjach stresu, kształtowaniu umiejętności posługiwania się bronią strzelecką oraz przyjmowania postaw strzeleckich, nauce współdziałania w zespole, a także poznawaniu zasad topografii wojskowej i orientowania się w terenie.

 

Celem zgrupowania jest również kształtowanie postaw proobronnych, poprzez naukę podstawowych zasad musztry oraz zasad żołnierskiego zachowania się.

 

W ramach obozu przeprowadzone zostaną również szkolenia z zakresu ochrony obiektów polegające na fizycznym zabezpieczeniu obozowiska, wprowadzone zostaną elementy szkolenia logistycznego poprzez naukę samodzielnego przygotowywania posiłków i dbania o czystość w trakcie obozu, elementy szkolenia SERE przez nabywanie umiejętności skrytego organizowania miejsca obozowiska i sprawnego obsługiwania posiadanego sprzętu (namioty, kajaki i rzeczy osobiste), a także szkolenie taktyczne polegające na zdobywaniu umiejętności maskowania i zasad poruszania się w zespole w różnych warunkach terenowych.

 

Projekt będzie realizowany w dniach 5 - 9 września 2022 przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie, a beneficjentami będą uczniowie klasy I OPW (32 osoby).

 

Obóz szkoleniowy w ramach projektu Przez Sport do Wojska

 

W dniu dzisiejszym klasa I OPW (Oddział Przygotowania Wojskowego) rozpoczyna obóz szkoleniowy w formie spływu kajakowego połączonego ze szkoleniem wojskowym. Przez kolejne pięć dni (5 – 9 września 2022) uczniowie będą szkolić się w zakresie zasad bytowania w terenie, rozpalania ognisk, maskowania miejsca pobytu, postaw strzeleckich, topografii, sztuk walki, przygotowywania posiłków dla grupy, porządkowania miejsca pobytu, rozwijania i zwijania obozowiska, obsługi sprzętu (kajaki, namioty).

Przy okazji szkoleń uczniowie będą poznawać się i integrować, zdobywając jednocześnie pierwsze szlify jako Oddział Przygotowania Wojskowego.

Obóz szkoleniowy jest współfinansowany z funduszy Ministerstwa Obrony Narodowej, w ramach realizacji zadania w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” pn. Przez Sport do Wojska.

Realizacja obozu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 19 120 zł.

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap