668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe

 

Nasza Szkoła otrzymała akredytację na projekty realizowane w nowym programie Erasmus+ na lata 2021-2027 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Uzyskanie Akredytacji wiąże się z gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z wyjazdami uczniów i kadry kształcenia zawodowego na zagraniczne staże i praktyki zawodowe.

Wyjazdy uczniów służą podniesieniu jakości i zwiększeniu atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieraniu współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Konferencja podsumowującą wyniki projektów Erasmus+

konferencja

19 maja odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty dwóch projektów zrealizowanych przez uczniów i nauczycieli ZSZiO w Żukowie w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Pani dyrektor Gabriela Kowalska powitała zaproszonych gości i oficjalnie rozpoczęła spotkanie. Koordynatorka projektów unijnych w naszej szkole, pani Magdalena Rotter, przedstawiła historię projektów zrealizowanych w ZSZiO w Żukowie od 2008r. Uczestnicy praktyk w Rotterdamie oraz w Palermo opowiedzieli o swoich doświadczeniach zdobytych podczas wyjazdu. Uczniowie technikum w zawodzie technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik ekonomista oraz uczniowie BSI, odbyli praktyki w miejscach zgodnych z ich kierunkiem kształcenia. Praktyki realizowali w banku, sieci sklepów spożywczych, na terminalu kontenerowym, w firmach produkcyjnych i kurierskich, w hotelach oraz w porcie lotniczym i firmie szkoleniowej. Ogromnym atutem wyjazdu była możliwość poznania kultury i tradycji Włoch i Holandii oraz zwiedzanie atrakcyjnych zakątków obu krajów.

Wpływ projektów unijnych na podnoszenie jakości kształcenia dostrzegają wszystkie szkoły powiatu kartuskiego, dlatego podczas spotkania uczniowie ZSP w Sierakowicach oraz ZSP w Przodkowie podzielili się efektami swoich praktyk zagranicznych.

Zaproszenie na konferencję przyjęli dyrektorzy szkół ponadpodstawowych powiatu kartuskiego, którzy dbają o realizację projektów unijnych w swoich placówkach. Pani Elżbieta Świętoń – wieloletnia dyrektor ZSP w Somoninie, była jedną z pierwszych koordynatorek projektów w szkołach powiatowych i uczestniczką licznych wyjazdów z młodzieżą na praktyki zagraniczne. Pani Świętoń podkreśliła istotę projektów w podnoszeniu jakości kształcenia oraz wszechstronnego rozwoju młodzieży.

Ważnym punktem konferencji było wystąpienie przedstawicieli Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Pani Paulina Witt - specjalista ds. współpracy międzynarodowej UM, przedstawiła jak łączyć naukę z podróżowaniem oraz zdobywaniem nowych kompetencji w ramach projektów unijnych na uczelniach wyższych. Prodziekan ds. studenckich i promocji dr inż. Adam Kaizer podkreślił, jak ważne w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku pracy jest zdobywanie nowych kompetencji zawodowych i językowych podczas nauki na studiach wyższych.

Każdy wyjazd w ramach Erasmusa wyposaża uczestników w nowe doświadczenia i umiejętności, ale również wypełnia albumy zdjęciami, dzięki którym możemy podzielić się wspomnieniami i zachęcić innych do udziału w projektach. To zainspirowało nas do ogłoszenia konkursu fotograficznego „Moje Europejskie Doświadczenie Zawodowe”, którego rozstrzygnięcie miało miejsce podczas konferencji.

Wyróżniono trzy zdjęcia przedstawiające udział w praktykach zagranicznych. Pierwsze miejsce zajął Henryk Kosznik z klasy 3TEP, który odbył praktyki w porcie lotniczym w Palermo.

Wszystkim uczestnikom projektu wręczono certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich kompetencje zawodowe i językowe.

Końcowym punktem spotkania był poczęstunek, podczas którego mogliśmy wspólnie powspominać, wymienić się wrażeniami z wyjazdów oraz planować kolejne edycje projektów w ramach Akredytacji Erasmusa.

 

Relacja z konferencji w Dzienniku Bałtyckim - zobacz tutaj

Nabór kandydatów do udziału w Projekcie Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe

 

Projekt Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe –
Mobilność edukacyjna uczniów i nauczycieli

„Europejskie Kształcenie Zawodowe 2023”

 

ZAPRASZAMY

UCZNIÓW i UCZENNICE TECHNIKUM i BSIS DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

PLANOWANY WYJAZD: 15.01.2023 do 11.02.2023 do Palermo (Włochy)

 

W bieżącej edycji biorą udział uczniowie i uczennice Technikum w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik transportu drogowego oraz uczniowie i uczennice Branżowej Szkoły I Stopnia wszystkich zawodów (łącznie 19 osób).

W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE:

PRZEJDĄ PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWO-KULTUROWE:

 • Język włoski – zajęcia na bezpłatnej platformie językowej
 • Język angielski – 3 spotkania po 5 godzin w soboty
 • „Życie i praca we Włoszech” – 2 godz. - warsztaty
 • „Przedsiębiorczość, samodzielność, otwartość” – 4 godz. - warsztaty

WYJADĄ NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ DO PALERMO WE WŁOSZECH (CZAS TRWANIA PRAKTYKI: 4 TYGODNIE).

Wyjazd jest bezpłatny: podróż, zakwaterowanie w rodzinach goszczących, dwa posiłki dziennie, ubezpieczenie podróżne są finansowane przez projekt.

 

REKRUTACJA

 1. Test z języka angielskiego dla chętnych do udziału w projekcie:
  środa 12.10.2022, 6. godz. lekcyjna, sala 311;
 2. Spotkanie dotyczące pisania CV:
  czwartek 13.10.2022, 8. godz. lekcyjna.
  TERMIN PRZESŁANIA CV: czwartek 20.10.2022, GODZ.18.00.
 3. Formularze wniosku o udział w projekcie znajdują się załącznikach poniżej oraz wersje drukowane w sekretariacie. Wypełnione wnioski należy oddać w sekretariacie do 20.10.2022.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim odbędą się 17-19.10.2022 (harmonogram zostanie umieszczony na gazetce na II piętrze).
  Rozmowa kwalifikacyjna składać się będzie z kilku prostych pytań 'na rozgrzewkę', wypowiedzi ucznia na jeden z przygotowanych tematów, które warto sobie wcześniej przygotować (lista tematów poniżej) oraz dwóch mini-dialogów z życia, np. usprawiedliw swoją nieobecność na praktyce, zapytaj o swoje zadania itp.

 

Wszelkich informacji udziela Pani wicedyrektor Magdalena Rotter

 

 

Regulamin projektu - czytaj więcej

Formularz zgłoszeniowy - pobierz 

Pytania do rozmowy - czytaj więcej

Wzór CV - pobierz

Materiały do napisania CV - zobacz więcej

Terminy rozmów kwalifikacyjnych - zobacz tutaj

 

Rekrutacja kandydatów do udziału w Projekcie Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe HOLANDIA 2022

 

Projekt Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe –
Mobilność edukacyjna uczniów i nauczycieli

 „Holandia 2022”

 

ZAPRASZAMY 

UCZNIÓW i UCZENNICE TECHNIKUM i BSIS DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE

PLANOWANY WYJAZD: 29.05.2022 do 25.06.2022 do Rotterdamu (Holandia)

W bieżącej edycji biorą udział  uczniowie i uczennice Technikum w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali (13 osób) oraz uczniowie i uczennice Branżowej Szkoły I Stopnia wszystkich zawodów (4 osoby).

 

W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE:

PRZEJDĄ PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWO-KULTUROWE:

 • Język angielski – zajęcia na bezpłatnej platformie językowej
 •  „Życie i praca w Niderlandach” – 2 godz. - wykład
 • „Przedsiębiorczość, samodzielność, otwartość” – 4 godz. - warsztaty

WYJADĄ NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ DO ROTTERDAMU W NIDERLANDACH (CZAS TRWANIA PRAKTYKI: 4 TYGODNIE).

Wyjazd jest bezpłatny: podróż, zakwaterowanie w rodzinach goszczących, dwa posiłki dziennie, ubezpieczenie podróżne są finansowane przez projekt.

 

REKRUTACJA

 1. Test z języka angielskiego dla chętnych do udziału w projekcie:

  wtorek 01.03.2022 (technikum), 9. godz. lekcyjna, sala 203;

  poniedziałek 14.03.2022 (BSIS) 3. godz. lekcyjna sala 303.

 2. Spotkanie ONLINE dotyczące pisania CV (technikum i BSIS): piątek 11.02.2022, 7 godz. lekcyjna. 

  Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/fkq-umpo-ugo

  UWAGA. Spotkanie rozpocznie się o 13.40

  TERMIN PRZESŁANIA CV: ŚRODA 2.03.2022, GODZ.18.00.

  Test z języka angielskiego dla chętnych do udziału w projekcie: 

  wtorek 01.03.2022 (technikum), 9. godz. lekcyjna, sala 203;

  poniedziałek 14.03.2022 (BSIS) 3. godz. lekcyjna sala 303.

 3. Formularze wniosku o udział w projekcie znajdują się załącznikach poniżej oraz wersje drukowane w sekretariacie. Wypełnione wnioski należy oddać w sekretariacie do 2.03.2022

 4. Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim odbędą się 3-4.03.2022 (harmonogram zostanie umieszczony na Moodle).

  Rozmowa kwalifikacyjna składać się będzie z kilku prostych pytań 'na rozgrzewkę', wypowiedzi ucznia na jeden z przygotowanych tematów, które warto sobie wcześniej przemyśleć  (lista tematów poniżej) oraz dwóch mini-dialogów z życia, np. usprawiedliw swoją nieobecność na praktyce, zapytaj o swoje zadania itp.

 

Wszelkich informacji udziela Pani wicedyrektor Magdalena Rotter

 

 

Regulamin projektu - czytaj więcej

Formularz zgłoszeniowy - pobierz 

Pytania do rozmowy - czytaj więcej

Wzór CV - pobierz

Materiały do napisania CV - zobacz więcej

Terminy rozmów kwalifikacyjnych - zobacz tutaj

Wyniki rekrutacji - zobacz tutaj

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap