668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware

W wyniku rozstrzygnięcia ogólnopolskiego konkursu wniosków złożonych w ramach Programu Unijnego Edukacji Szkolnej Erasmus Plus - Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiana dobrych praktyk, w naszej szkole będzie realizowany projekt dla uczniów, którego koordynatorem została pani Katarzyna Dagiel.

W programie uczestniczą uczniowie z trzech krajów (Turcji, Włoch i Polski) oraz  nauczyciele, którzy będą opiekunami podczas wyjazdów.

Głównym celem projektu jest wzbudzanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu i docenienia wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego, odtworzenie tradycji ludowych krajów Unii Europejskiej, uświadomienie wagi uczenia się języków obcych i uświadomienie zdrowych nawyków żywieniowych. Uczniowie będą uczestniczyć w międzynarodowych szkoleniach z partnerami z Turcji, Włoch - w ramach wymiany dobrych praktyk.

Projekt w naszej placówce rusza 1.09.2023 i będzie realizowany do 31.08.2024 r.

Uczniowie wraz z nauczycielami będą pracować nad ankietą o zdrowym żywieniu, przygotują prezentacje o szkole, będą brać udział w konkursach plastycznych o tematyce zdrowego jedzenia oraz będą szkolić język angielski.

 

Rekrutacja do projektu Erasmus+

 

 

 

Drodzy uczniowie !

W naszej szkole odbędzie się projekt Erasmus+ dotyczący ekologicznego podejścia do tematu jedzenia.

Tematy przewidziane w projekcie:

  • zdrowa dieta Healthy Diet

  • niemarnowanie jedzenia Upcycled Food

  • kuchnia tradycyjna państw biorących udział w projekcie (Włochy, Turcja,  Polska) Food Culture.

 

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie Erasmus+ jest :

  • ugoszczenie ucznia z Włoch lub Turcji na tydzień w swoim domu

  • wypełnienie dokumentu CV, który można pobrać w sekretariacie szkoły.

 

Wypełnione przez ucznia, rodzica oraz wychowawcę CV należy złożyć do piątku 27.10.2023 do godziny 16:00 w sekretariacie szkoły!

Kolejnym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI

Życzymy powodzenia!

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap